COLECȚIA DE CARTE VECHE

Fondul de tipărituri românești și străine vechi, bibliofilie, cuprinde exemplare valoroase din secolele XVI - XIX.

Cazania lui Varlaam

Cartea românească veche

* Cartea românească de învățătură / Cazania lui Varlaam, Iasi, 1643;
* Gregorius Molnar, Elementa Grammaticae latinae, Cibini (Sibiu), 1730;
* Buffier, De obste gheografie, traducere-prelucrare Amfilohie Hotiniul, Iasi, 1795;
* Biblie. Noul Testament, Balgrad (Alba Iulia), 1648;
* Mineiul lunii decembrie, Buda, 1805;
* Petru Maior, Propovedanie la îngropaciunea oamenilor morți, Buda, 1809;
* Petru Maior, Didahii, Buda, 1809;
* Alexie Lazaru [D. Tichindeal], Întâmplările războiului franțozilor și întoarcerea lor de la Moscova, Buda, 1814;
* Legiuirea lui Caragea, [Brașov], 1818, (exponat unicat)
* Dimitrie Cantemir, Hronicul romano-moldo-vlahilor, Iași, II-III, 1835;
* Codul lui Calimach, Iași, 1816 - 1817, (exponat unicat; a fost în posesia pravilistului Cristian Flechtenmacher);
* Iacov Ghinculov, Gramatica valaho-moldova, Skt. Petersburg, 1840;
* Biblie, Buzău, 1856;
* Biblie, București, 1775.

Carte străină veche

Corpus Historiae Byzantinae

* Ioannis Stanis, Biblos hronikon istorian tes Byzantinos, vol. V, Venetia, 1767, greaca;
* I. Zonaras, N. Choniates, N. Gregoras, L. Chalcocondylas, Corpus Historiae Byzantinae, Francofurti ad Moenum, 1568, latina;
* G. Boccacio, Laberinto d'amore, Venetia, 1545 (exemplar din biblioteca lui C. Negri).

Carte românească modernă

* Letopisețili Țării Moldovii, tom I - III, editia M. Kogălniceanu, Iași, 1845 - 1852;
* Gh. Șincai, Hronica românilor, tom I - III, Iași, 1853;
* Regulamentul Organic, București, 1847;
* Reglement Organique [New York/Paris], 1845;
* Codicele Alessandru Ioan I, București, 1865;
* Pharmacopea română, București, 1862;

Documente

* Documente privind istoria economică a satelor din județ (secolele XVIII- XIX);
* Hrisoave și Decrete domnești (M. Gr. Sturdza, Gr. Alex. Ghica, Alexandru Ioan Cuza);
* Brevete privind conferirea unor înalte ordine străine (rus, sârb, italian, turc) diplomatului român Mihail Kogălniceanu (1864, 1877 - 1878);
* Acte de stare civilă;
* Diplome de studii ale unor personalități medicale din orasul Galați;
* Set de telegrame privind plebiscitul din mai 1864 (din fondul documentar - donatia Vasile M. Kogălniceanu).

Hărți

* Un set de hărți reproduse - tirajul Bucholtzer, perioada interbelică - privind lumea antică, medievală și modernă (Ptolemeu, G. Mercator, Seb. Munster, Edrisi, J. Speed, I. Castaldo, H. von Otzellowitz, N. Visscher, J. Scheda, A. Ortelius, J. B. Homanno, S. d'Abbeville, D. Cantemir, Bauer, C. Cantacuzino).

Peceți

* Pecetea domnească de la un document din epoca lui Ștefan cel Mare.