Colecția Artă decorativă

                Obiectele ce compun această colecție sunt specifice celor mai importante stiluri decorative (preponderent europene) ale sec. al XIX-lea și al XX-lea.

                Piese de mobilier, obiecte din metale comune și prețioase (cu destinație laică sau religioasă), obiecte din ceramică , sticlărie, vestimentație, ceasuri, diverse sunt tot atâtea categorii în care se pot încadra bunurile muzeistice relevante pentru moda ambientală și cea vestimentară ale epocii căreia îi corespund.

Carafă Bombonieră Calimară
Carafă, sticlă de Bohemia,
secolul al XIX-lea
Bombonieră, cristal și alpaca,
circa 1900
Calimară, secolul al XIX-lea
Noptieră Garnitură de salon stil Ludovic al XV-lea Mobilier oriental
Noptieră, stil eclectic,
sfârșitul secolului al XIX-lea -
începutul secolului al XX-lea
Garnitură de salon, în stil Ludovic al XV-lea,
a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Mobilier oriental,
a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Joben Statuetă Sevres Farfurie decorativa cu scene din Razboiul de Independenta al Romaniei
Joben,
sfârșitul secolului al XIX-lea
Statueta, atelier Sevres, 1770 Farfurie decorativă cu scene din
Războiul de Independență al României,
Lindner & Co, Birmingham, 1879