Afisul lansarii proiectului DanubiOs - Digitizarea patrimoniului mobil al MIGL, colectia de artefacte eneolitice din materii dure animale.

DIGITIZAREA PATRIMONIULUI MOBIL AL MUZEULUI DE ISTORIE GALAŢI.
COLECŢIA DE ARTEFACTE ENEOLITICE DIN MATERII DURE ANIMALE

 

                        Manifestare: Vineri, 21 septembrie 2012, ora 1330
                        Locul: Sediul Muzeului de Istorie Galaţi, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2
                        Program de vizitare: miercuri - duminică, 1000 - 1800;
                        Comunicat de presă .pdf
                        Pliant: .pdf
                        Afiş: .jpg

Afisul lansarii proiectului DanubiOs - Digitizarea patrimoniului mobil al MIGL, colectia de artefacte eneolitice din materii dure animale.
Imagini de la lansarea proiectului

           Vineri, 21 septembrie 2012, ora 1330, Muzeul de Istorie Galaţi va găzdui lansarea oficială a unui proiect cultural ce vizează valorificarea ştiinţifică a colecţiei de artefacte din materiale dure animale provenite din siturile eneolitice de la Bereşti, Stoicani şi Suceveni, aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Galaţi.

           Proiectul cultural Digitizarea patrimoniului mobil al Muzeului de Istorie Galaţi.

           Colecţia de artefacte eneolitice din materii dure animale, propus şi câştigat cu 77,67 puncte de Muzeul de Istorie Galaţi, în sesiunea II/2012 - AFCN, se înscrie în aria tematică „Patrimoniul Cultural Naţional”. Finanţarea nerambursabilă pentru acest proiect este de 49.364,00 RON.  

            Artefactele din materii dure animale din patrimoniul arheologic mobil al Muzeului de Istorie Galaţi sunt în marea lor majoritate inedite şi oferă în premieră pentru ţara noastră oportunitatea realizării unei abordări în parametri digitali, a unui studiu complet asupra unei colecţii muzeale mari, valoroase şi de mare diversitate tipo-tehnologică.

            Noutatea absolută pe care o aduce proiectul propus constă în faptul că valorifică prin cercetări interdisciplinare complexe, după o metodologie rutinată, o categorie de piese de patrimoniu neabordată de o manieră sistematică până în prezent, ca şi catalogarea digitală şi valorificarea ştiinţifică şi muzeal/expoziţională: industria materiilor dure animale (artefacte de os, corn de cervide, fildeş, dinţi, cochilii etc.; unelte, arme, piese de port şi podoabe, recipiente, alte diverse artefacte), bogat reprezentată şi foarte importantă în cadrul patrimoniului mobil pentru epoca neo-eneolitică.

            Proiectul propune realizarea studiului detaliat al colecţiei eneolitice de artefacte din materii dure animale şi valorificarea complexă a acesteia printr-o expoziţie tematică, editarea unui catalog bilingv (româno-englez) în format tipărit şi pe suport digital (DVD) care să conţină piesele analizate, crearea unui website, conferinţe la sediul Muzeului de Istorie Galaţi.

            Se oferă astfel şansa de a sintetiza şi face accesibile date unice, necunoscute încă, destinate publicului larg de toate vârstele şi pregătirile (şcolari, studenţi, adulţi), persoanelor din mediul specializat al instituţiilor de profil din ţară (muzee, universităţi, institute ale Academiei Române) şi, în egală măsură, pentru mediul cercetării din străinătate.

                        Colecţia de artefacte eneolitice din materii dure animale va fi analizată de către doi specialişti în acest domeniu: dr. Corneliu Beldiman, autorul a numeroase lucrări de profil (monografii, studii, articole în ţară şi străinătate) şi dr. Diana-Maria Sztancs, autoarea unei teze de doctorat şi a mai multor capitole de monografii, studii şi articole, publicate în ţară şi străinătate, legate de tema abordată de proiect.

                        Proiectul va fi finalizat la mijlocul lunii noiembrie 2012 şi este unul dintre cele două demersuri culturale ale Muzeului de Istorie Galaţi prezente în selecţia naţională care a întrunit punctajul necesar pentru a primi sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional.

 

Program

Cuvânt de deschidere:
      ●  reprezentantul Consiliului Judeţului Galaţi
      ●  reprezentantul Direcţiei Judeţene de Cultură
      ●  prof. Cristian Dragoş Căldăraru, directorul Muzeului de Istorie Galaţi, coordonator proiect.

Prezentarea proiectului:
      ●  muzeograf Costel Ilie
      ●  conf. univ. dr. Corneliu Beldiman
      ●  dr. Diana-Maria Sztancs.
      

Prezentarea website proiect http://www.migl.ro/DanubiOs/eneolitic/index.html:
      ● conf. univ. dr. Corneliu Beldiman;
      ● Alexandru Şeitan.

Prezentarea microexpoziţiei:
      ● muzeograf Costel Ilie;
      ● conf. univ. dr. Corneliu Beldiman.

Coordonator  proiect,
prof. Cristian Dragoş Căldăraru
Directorul Muzeului de Istorie Galaţi