Proiectul „Digitizarea patrimoniului cultural mobil al Muzeului de Istorie Galaţi.
Colecţia de artefacte eneolitice din materii dure animale”, finanţat de AFCN, 2012 („DanubiOs”)

Lansarea proiectului: vineri, 21 septembrie 2012, ora 1330, la sediul Muzeului de Istorie Galaţi, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2

Manifestari culturale (conferinţă, lansări de carte, vernisaj expoziţie itinerantă): joi, 18 octombrie 2012, ora 1200, la Muzeul „Casa Cuza Voda”, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 80;

Finalizarea proiectului : Miercuri, 14 noiembrie 2012, ora 1400, la sediul Muzeului de Istorie Galaţi, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2


              Artefactele din materii dure animale din patrimoniul arheologic mobil al Muzeului de Istorie Galaţi sunt, în marea lor majoritate, inedite sau nestudiate în detaliu şi oferă, în premieră pentru ţara noastră, oportunitatea realizării unei abordări, în parametri digitali, a unui studiu complet asupra unei colecţii muzeale mari, valoroase şi de mare diversitate tipo-tehnologică.

               Proiectul se desfăşoară în perioada 15 august – 15 noiembrie 2012, fiind finanţat de către Administraţia Fondului Cultural naţional, în cadrul programului de profil.

               Noutatea absolută pe care o aduce proiectul propus constă în faptul că valorifică prin cercetări interdisciplinare complexe, după o metodologie rutinată, o categorie de piese de patrimoniu neabordată de o manieră sistematică până în prezent, ca şi catalogarea digitală şi valorificarea ştiinţifică şi muzeal/expoziţională: industria materiilor dure animale (artefacte de os, corn de cervide, fildeş, dinţi, cochilii etc.; unelte, arme, piese de port şi podoabe, recipiente, alte diverse artefacte), bogat reprezentată şi foarte importantă în cadrul patrimoniului mobil pentru epoca neo-eneoliticului, având un grad înalt de expresivitate tehnică, exemplificând de o manieră unică relaţiile complexe ale omului cu mediul, respectiv cu regnul animal, dar rămasă până în prezent insuficient cunoscută şi subexploatată în planul sistematizării colecţiilor şi expunerii/accesibilităţii pentru publicul interesat de arheologie şi istorie, ca şi pentru mediul specializat.

               Proiectul propune realizarea studiului detaliat al colecţiei neo-eneolitice de artefacte din materii dure animale şi valorificarea complexă a acestora printr-o expoziţie tematică, editarea unui catalog bilingv (română-engleză) în format tipărit şi pe suport digital (DVD) care să conţină datele complexe asupra pieselor analizate, sintetizate în fişe.

               Se oferă astfel şansa de a sintetiza şi face accesibile date unice, necunoscute încă, destinate publicului larg de toate vârstele şi pregătirile (şcolari, studenţi, adulţi), persoanelor din mediul specializat al instituţiilor de profil din ţară (muzee, universităţi, institute ale Academiei Române) şi, în egală măsură, pentru mediul cercetării din străinătate.