Imagine din salon

Expoziţie: Ambient interior galaţean
sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX

Localizare: Casa Colecţiilor, etaj

         Atmosfera ambientală specifică unui anumit stil de viaţă, din Galaţii sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX, permite perceperea unor repere interesante ale unui univers cotidian citadin cu un farmec aparte, în epocă. Din aceste considerente, în două din încăperile destinate locuinţei farmacistului Constantin Ţinc, la etajul I, s-a concretizat ideea reconstituirii unui salon de epocă, similar celui ce a existat, în trecut, în imobilul acesta, precum şi a unor mini cadre ambientale relevante pentru diverse  aspecte ale vieţii de zi cu zi a locuitorilor unei astfel de case. 

         Conturarea unor mini cadre ambientale (sf. sec.al XIX-lea – inc. sec al XX-lea),  relevante pentru diverse aspecte ale socializării zilnice a locuitorilor unei astfel de case, se constituie într-o invitaţie adresată vizitatorilor ce au păşit şi pragul salonului anterior de a intra, cu ochii minţii, în universul cotidian al unei familii din elita gălăţeană, de la sf.sec. al XIX-lea şi înc. sec.al XX-lea .

         Salonul, considerat un spaţiu privat, deschis şi socializării, subliniază mai ales acele elemente ce pot evidenţia delimitarea sensibilă a dublei sale funcţionalităţi, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea: locul de reunire zilnică a unei familii (în cazul acestei expoziţii-al unei familii din elita gălăţeană, cu un stil de viaţă asemănător cu cel al proprietarilor iniţiali ai casei, familia farmacistului Constantin Ţinc) şi, totodată, locul de primire a vizitelor, mai mult sau mai puţin oficiale.

Imagine cu biroul

         Garnitura de mobilier, în stil eclectic, derivat din Biedermeier, picturi şi fotografii de familie, obiecte utile sau decorative, piese de vestimentaţie (definitorii pentru simţul estetic al locatarilor, dar şi pentru bunăstarea lor materială) marchează intenţia de a sugera atmosfera specifică unui astfel de interior de epocă, în consonanţă cu moda ambientală europeană a epocii.

         Mini salonul pentru ceai şi cafea a fost  considerat mai mult locul destinat conversaţiilor feminine, pe teme casnice sau mondene, sau pur şi simplu un refugiu mai intim pentru timpul liber al membrilor familiei.

         Garnitura de mobilier destinată acestui spaţiu, argintăria ce provine de la Comisia Europeană a Dunării, precum şi alte obiecte de artă decorativă sunt menite sa creioneze repere ale unui astfel de cadru ambiental, însufleţit şi de repere ale modei vestimentare feminine de la sf. sec. al XIX-lea şi înc. sec.al XX-lea.  

         Mini salonul  pentru jocul de cărţi e menit să reliefeze zona de conversaţie, cu precădere masculină (pe subiecte economico-sociale sau politice), după servirea mesei.
         Piese de mobilier specifice unui astfel de cadru ambiental (cu precădere măsuţa pentru jocul de cărţi şi măsuţa pentru fumat), alături de obiecte ce sugerează faptul că muzica avea locul ei bine marcat şi în viaţa gălăţenilor de altădată, îşi propun, alături de repere ale modei vestimentare masculine,  să creioneze un microunivers cotidian destinat relaxării.

         Biroul a fost considerat spaţiul de relaxare, prin lectură , dar şi de rezolvare a problemelor mărunte ale gospodăriei, precum şi  a diverselor activităţi profesionale ce se impuneau atenţiei şi în timpul liber al proprietarului.

         Garnitura de mobilier, obiecte specifice unui astfel de spaţiu, permit vizitatorilor să intre în atmosfera ambientală propusă.