PATRIMONIU ARHEOLOGIC CLASAT
SITUL LUNCA, COM. JORĂŞTI, JUD. GALAŢI

 

Imagine din expozitie
Imagine din expoziţie
Imagine de la vernisaj
Imagini de la vernisajul expoziţiei

          Colecţia de Arheologie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi permite redarea unor întregi perioade istorice, de mult dispărute, prin intermediul materialelor datate cronologic în diferite epoci, descoperite de specialiştii muzeului sau altor instituţii, în cadrul unor campanii de cercetări arheologice.

          În acest context punerea în valoare a bunurilor culturale descoperite în necropola birituală de la Lunca, comuna Jorăşti, prin etalarea lor în cadrul unei expoziţii temporare va contribui la prezentarea unei epoci istorice tulburi din trecutul acestor meleaguri şi anume secolele III-IV p.Chr., perioadă în care diferite populaţii încep să migreze peste teritoriul ţării noastre.

          Descoperirile arheologice suplinesc în bună măsură lipsa informaţiilor scrise pentru anumite perioade istorice din evoluţia societăţii umane în spaţiul românesc. Secolele III-IV p. Chr. marchează începutul unei astfel de perioade, când, pe fondul slăbirii generale a puterii Imperiului Roman, populaţiile din estul Europei încep să migreze spre vestul continentului. Acest lucru constituie începutul unui proces de contopire a unor populaţii etnice diferite, fapt ce va conduce la formarea majorităţii popoarelor europene de astăzi. Este evident că acest proces are loc şi pe teritoriul locuit atât de dacii liberi cât şi de daci romanizaţi din fosta provincie romană Dacia, fapt atestat de numeroasele mărturii arheologice descoperite pe întreg teritoriul ţării noastre. Cercetările arheologice efectuate în timp au scos la iveală aşezări şi necropole aparţinând culturii Sântana de Mureş - Černjachov, cultură ce se caracterizează prin dăinuirea elementelor etnice autohtone şi a culturii lor materiale,  alături de elemente etnice şi culturale aparţinând populaţiilor sarmatice şi germanice.

         Dovezi materiale ale acestei culturi au fost evidenţiate atât pe teritoriul ţării noastre (Sântana de Mureş, Spanţov, Mogoşani, Bălteni, Erbiceni, Leţcani, Valea Seacă-Bârlad) cât şi pe teritoriul Republicii Moldova şi a Republicii Ucraina. Pe teritoriul judeţului Galaţi, descoperirile de la Bereşti, Cavadineşti, Barcea, Tecuci, Lunca, Negrileşti, aduc elemente substanţiale ce integrează acest spaţiu în arealul culturii Sântana de Mureş - Černjachov.

          Necropola birituală de la Lunca, sat component al comunei Jorăşti, judeţul Galaţi, datată cronologic în secolul IV p.Chr., se încadrează în specificul culturii Sântana de Mureş, atât în ceea ce priveşte inventarul mormintelor, cât şi în privinţa riturilor de înmormântare practicate, ritul incineraţiei specific populaţiei autohtone şi cel de înhumaţie practicat de populaţia romanizată şi de noii veniţi în acest spaţiu. În această necropolă au fost descoperite un număr de 78 complexe funerare, 41 morminte de incineraţie, un rug colectiv şi 36 morminte de înhumaţie, în majoritatea lor având un inventar bogat şi variat.

         Necropola de la Lunca, cercetată între anii 1963-1967, de către arheologul Ion T. Dragomir, a îmbogăţit colecţia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi cu numeroase piese arheologice de o valoare deosebită fapt atestat prin clasarea în patrimoniul cultural naţional a 146 bunuri în categoriile Fond şi Tezaur.