foto Malul Barladului, com. Negrilesti

Situl arheologic Negrileşti, Judeţul Galaţi
Cercetare arheologică preventivă – 2007
Lista Monumentelor Istorice-cod–Gl-I-s-B-02988

          Situl arheologic Negrileşti este inclus în lista monumentelor istorice din anul 2004, la poziţia 57, cod Gl-I-s-B-02988 şi se află situat în curtea şcolii din sat. Aici au fost descoperite urme materiale din epoci diferite, începând cu neoliticul, continuând cu epoca bronzului(cultura Noua), perioada migraţiilor şi evul mediu.
foto sectiune com. Negrilesti           În zona de protecţie a acestui sit, în curtea cetăţenei Zaharia Vasilica, au fost descoperite, de către săteanul Bolohan Toader, fragmente ceramice şi vase de mari dimensiuni în ruptura malului de est a râului Bârlad, mal ce delimitează respectiva proprietatea.
          La solicitarea Primăriei Negrileşti un colectiv, organizat de Muzeul Mixt Tecuci, format din Mircea Nicu, arheolog expert-responsabil de şantier, Costel Ilie, arheolog specialist şi Cotinel Munteanu, conservator, a efectuat o cercetare arheologică preventivă.
          În perioada 15- 30 aprilie 2007a fost realizată cercetarea arheologică preventivă prin efectuarea unei evaluări de teren şi săparea a două casete şi a unei secţiunii în imediata apropiere a malului râului Bârlad.
          Locul ales pentru trasare celor trei unităţi de cercetare a fost determinat de existenţa unor vase mari şi fragmente ceramice existente în malul puternic erodat al râului Bârlad.
          În secţiunea S1 şi caseta Cs1au fost descoperite urme materiale din epoca bronzului şi din secolele IV-V d. Hr., constând în fragmente ceramice, oase de animale, urme de vatră şi de locuinţă, gropi menajere.
          La circa 30m spre sud, în apropierea curţii şcolii, la punctul “Izvor”, a fost practicată caseta Cs2 de unde au fost recoltate fragmente ceramice neolitice.
          De altfel pe o distanţă de circa 100m, în ruptura malului se pot observa urme de locuire, gropi  menajere cu material arheologic din diferite perioade istorice. Dintr-o astfel de groapă, aflată la 2m sud de caseta Cs1, au fost recuperate fragmente ceramice ce provin de la patru vase de mari dimensiuni şi de la o amforă, datate în secolele IX-X.