Foto Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (Negustori)

Biserica"Nașterea Maicii Domnului" - Negustori
Datare -1728
Biserică de cult ortodox 
Monument de arhitectură,
Lista Monumentelor Istorice - cod - GL-II-m-B-03086
Nicorești, Județul Galați
Parohia Nicorești

         Biserică cu plan triconc, compartimentată astfel: pridvor deschis, pronaos, naos și altar. Pridvorul deschis este susținut de șase coloane pictate, între care se deschid arce trilobate; pronaosul este acoperit cu o boltă în leagăn; peste naos se dezvoltă o calotă semisferică, absidele laterale sunt mai mici decât absida altarului, ușor alungită.
Foto pictura Bisericii "Adormirea Maicii Domnumnului" (Negustori)          La exterior, biserica este încinsă de o dublă profilatură torică, la 2/3 din înălțimea zidului și o decorsație profilată sub cornișă. Pereții exteriori sunt compartimentați în casete verticale.
         Este o biserică zidită în prima jumătate a secolului al XVIII -lea și prezintă elemente specifice arhitecturii religioase moldovenești a epocii.
         Biserica inițială a fost construită la 1400, a fost arsă de turci și de tătari și s-a refăcut la 1728, pe aceeași temelie.
         Biserica a fost reparată în anii: 1828, 1886, 1901, 1923. În anul 1956 s-au făcut reparații capitale: consolidarea fundației cu beton (fundația inițială era din bolovani); consolidarea zidurilor cu două centuri din beton; refacerea acoperișului.

CopyRight Muzeul de Istorie Galați