Foto sectiune arheologică Biserica Negustori

Biserica "Nașterea Maicii Domnului" - Negustori,
Comuna Nicorești, Judetul Galați
Cercetare arheologică preventivă - 2006

         Cercetările arheologice preventive au fost efectuate pe latura de vest a monumentului Biserica "Nașterea Maicii Domnului - Negustori" în urma semnării contractului, dintre Muzeul de Istorie Galați, în calitate de executant și proprietarul terenului, Parohia Nicorești, în calitate de beneficiar și finanțator. Lucrările arheologice  s-au efectuat, în perioada 17 iulie-30 iulie 2006.
         Obiectivele investigației arheologice au vizat descărcarea de sarcină arheologică, conform solicitării Parohiei Nicorești, care intenționează să realizeze o construcție anexă pe latura de vest a Bisericii "Nașterea Maicii Domnului-Negustori", monument istoric datat la 1728, obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, la poziția GL-II-m-B-03086 și depistarea eventualelor urme de locuire umană din perioade mai vechi.
         Au fost puse în evidență urmele de fundație a construcției ce a fost demolată, care data din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, precum și morminte de înhumație, anterioare construcției menționate, încadrate cronologic în secolele XVIII-XIX.
         În toate cele patru casete au apărut morminte de înhumație, sub nivelul fundației construcție, de la adâncimea de -0,50 pană la -1,70. Densitatea înmormântărilor pe suprafața cercetată(100mp) demonstrează existența unei necropole din secolele XVIII-XIX, anterioară construcției.
         În urma cercetării arheologice au ieșit la iveală și fragmente ceramice aparținând epocii bronzului și epoca modernă(similare cu cele descoperite la Biserica Sf. Nicolae-"Banu" din comuna Nicorești, județul Galați, în campania anului 2006)
         Ca urmare a cercetărilor arheologice de la Bisericii "Nașterea Maicii Domnului-Negustori" s-a înregistrat un nou punct arheologic pe teritoriul județului Galați, ce prezintă urme materiale din epoca bronzului, epoca medie și modernă, fapt ce impune continuarea cercetărilor.

foto obiect descoperit la Nicoreștifoto obiect descoperit la Nicorești
Ceramică din epoca bronzului
foto piese din metal descoperite la Nicorești  
            
Obiecte din metal (monede, nasture globular, copci)
provenite din inventarul mormintelor, secolele XVIII-XIX.