Biserica "Sf. Nicolae" - Banu

Biserica "Sfântul Nicolae"- (Banu)
Datare - 1807
Biserică de cult ortodox (până la 1868 biserică de mănăstire)
Monument de arhitectură, Lista Monumentelor Istorice - Gl-II-a-B-03088
Comuna Nicorești, Județul Galați
Parohia Nicorești

          Biserică navă, cu absida altarului rotunjită. Ușa de intrare în biserică are, la partea superioară, o deschidere în arc trilobat. Aceeași arcatură trilobată se regăsește la ușile de acces în altar, practicate într-o catapeteasmă de zid, cu grosimea de 60 de cm.
          Biserica "Sf. Nicolae" - Banu, imagine de epocă Pronaosul și naosul au forme pătrate și sunt separate printr-un arc dublou, lat de 120 cm. Deasupra pronaosului se ridică turla clopotniței, cu bază pătrată, iar peste naos se dezvoltă turla cilindrică a Pantocratorului.
          Pereții exteriori sunt împărțiți în două registre de un brâu de cărămidă așezate pe colț. Același motiv ornamental se reia și la cornișă. Firide lungi, terminate cu arc în acoladă, trec peste cele două registre și dau bisericii o linie elansată.
          Construirea bisericii a început în anul 1800 și s-a sfințit în 1807, iar zidul de incintă s-a terminat în anul 1868. Are 200 de ani vechime și este singura înconjurată de un zid de incintă care se păstrează întreg.
          Ctitorii, Banul Nicolae Lentin și soția sa Catinca erau greci veniți în Moldova cu domnitorul Alexandru Moruzzi. Ei au avut un singur fiu Ioan, care a murit tânăr. Mormântul lui se află în partea de sud-vest a bisericii. După moartea fiului, soții Lentin au închinat biserica mânăstirii Neamț căreia i-au dăruit și cele două moșii de la Nărtești și Piscu Covurlui, în suprafață de 1800 de fălci. Pe latura de sud vest au existat chilii de pământ.
          În anul 1857 s-a schimbat tabla de pe acoperiș și s-a construit pridvorul; în anul 1893 s-au consolidat colțul de sud est și colțul de nord est al zidului.
          Cutremurul din anul 1901 a avariat turla clopotniței și catapeteasma, abia în anul 1926 începându-se reparațiile după un proiect întocmit de Comisia Monumentelor Istorice. S-a refăcut și tencuiala interioară de către zugravul I. Dumitriu din Tecuci. Sfințirea s-a făcut la 5 decembrie 1937. Cutremurul din 1940 a distrus complet turla Pantocrator și a avariat grav turla clopotniței. Direcția Monumentelor Istorice a întocmit un proiect, iar cheltuielile de reparații au fost suportate de enoriași și de Departamentul Cultelor.
          Pictura neobizantină este executată de pictorul C. Scuratoschi din Tecuci, în anii 1946-1947. Biserica s-a resfințit la 13 noiembrie 1949.
          Pictura catapetesmei (de zid), este cea originară, fiind apreciată, împreună cu icoanele mobile, susceptibilă de a face parte din patrimoniul cultural. Se detașează în mod special icoanele împărătești.
          În anii 1965-1968 Direcția Monumentelor Istorice a finanțat repararea acoperișului și a zidului. La zidul de incintă s-au executat lucrări de consolidare și în anul 1983
          Cutremurele din anii 1977, 1986, 1990 au provocat și apoi au amplificat fisuri majore în zidurile bisericii ce au condus la actualele lucrări de consolidare.