Biserica “Sfântul Nicolae”(Banu),
Comuna Nicoreşti, Judetul Galaţi
Cercetare arheologică preventivă - 2006

         Cercetarea arheologică preventivă s-a desfăşurat la solicitarea Parohiei Nicoreşti care viza o suprafaţă de aproximativ 200mp, situată în partea de sud-est a Bisericii Sfântul Nicolae-„Banu”, în incinta delimitată de zidurile vechii mănăstiri, în vederea construirii unei clădiri cu destinaţie de muzeu şi activităţi administrative.
         Obiectivul este înscris în Lista Monumentelor Istorice la poziţia Gl-II-a-B-03088 şi în conformitate cu legislaţia existentă s-au realizat cercetări arheologice în vederea descărcării de sarcină istorică.
          În urma semnării contractului nr. 46/14 06 2006, între Muzeul Mixt Tecuci, în calitate de executant şi proprietarul terenului, Parohia Nicoreşti, în calitate de beneficiar şi finanţator, sau executat lucrările arheologice, în perioada 14 iunie-7 iulie 2006. La cercetare a luat parte şi Muzeul de Istorie din Galaţi în baza protocolului de colaborare încheiat cu Muzeul Mixt Tecuci.
         Conform informaţiilor deţinute la momentul debutului cercetărilor, se ştia faptul că fosta mănăstirea a avut chiliile situate în partea de sud-vest a bisericii şi că a existat un cimitir al acesteia, câteva morminte aflându-se încă  pe latura sudică a monumentului. În incinta mănăstirii nu au fost efectuate cercetări arheologice până la declanşarea campaniei actuale.S-a procedat la efectuarea unei descărcări „clasice”, prin săparea a cinci secţiuni de informare şi control stratigrafic, amplasate astfel încât să acopere o suprafaţă cât mai mare din ceea ce urmează a fi afectat de lucrările edilitare şi s-au utilizat tehnicile şi metodele tradiţionale (săpare stratigrafică, înregistrarea datelor şi observaţiilor contextuale în jurnalul de săpătură, fotografii pe suport digital-cadre generale şi detalii, grunduri şi profile).
         Au fost puse în evidenţă urme ale vechilor chilii, în zona de sud-vest a incintei bisericii, constând în surprinderea talpei de fundaţie, formată din bârne din lemn, precum şi din pavajul de cărămidă păstrat în interiorul a trei încăperi. Această construcţie a funcţionat din secolul al XIX-lea, până la mijlocul secolului al XX-lea, încadrarea  cronologică fiind bazată pe materialului ceramic recoltat şi monede. A fost pus în evidenţă şi un beci din cărămidă care a fost utilizat până la mijlocul secolului al XX-lea. 
          În urma cercetărilor a fost surprins şi un complex  funerar datat în epoca bronzului, concretizat prin prezenţa unor fragmente de oase umane, alături de oase de animale, precum şi fragmente ceramice şi topoare din piatră. Aceste descoperiri sunt singurele din aceasta perioadă, efectuate pe teritoriul satului.

Foto complex funerar epoca bronzului

Complex funerar din epoca bronzului

Beci descoperit la Biserica "Sf. Nicolae" - Banu   Cruce, fragment
Beci – imagine de ansamblu;
Cruce, fragment, descoperită în beci