Mânăstirea Adam

Mănăstirea Adam,
Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
Datare - 1652
Biserică de cult ortodox
Monument de arhitectură,
Lista Monumentelor Istorice
cod - GL-II-m-B-03073
Adam, Comuna Drăgușeni, Județul Galați

         Biserică de plan triconc, cu absidele laterale realizate în grosimea zidurilor de 1,20 m, ușor ieșite din linia pereților de sud și de nord. O turlă se dezvoltă pe pronaos și o alta mai mică este turla Pantocrator. Accesul dintre pronaos și naos este îngustat de ziduri foarte groase. Accesul principal se face pe latura de sud. Mai există un acces direct în altar.
    Decorația exterioară este foarte simplă și se concretizează într-o profilatură în zona cornișei. Un soclu masiv înconjoară biserica.
         La 14 octombrie 1652, mai mulți locuitori din zonă dăruiesc lui Adam Căpitanul, pentru mănăstirea pe care a zidit-o, ocine în hotarul osiacilor, în valea Brăbanului. Se menționează că zapisul s-a făcut la sfințirea mănăstirii Adam. Biserica ctitorită de Adam Movilă la 1652-1653, era din piatră și cărămidă  și a fost distrusă de cutremurul din 1738. Până la zidirea bisericii actuale(1802-1813) se pare că slujbele au fost ținute într-o chilie mare sau într-o biserică de vălătuci.
         Biserica actuală, construită între 1802-1813, a suferit și ea de pe urma cutremurelor fiind deseori reparată și consolidată
Mânăstirea Adam, imagine de epocă          La 1695, mănăstirea Adam a fost închinată către mănăstirea Sinaiului.
         Documente din 5 iulie 1759 și 12 august 1759 dau informații despre închinarea mănăstirii Adam către Mitropolia Moldovei. În anul 1835, ca urmare a unui hrisov dat de domnitorul Mihail Sturza, mitropolitul Veniamin Costache a mutat călugărițele de la mănăstirea Florești la Adam, iar pe călugării de la Adam i-a dus la Florești. Cutremurul de la 3 ianuarie 1838 a provocat stricăciuni profunde bisericii. În anul 1848 s-a construit clopotnița de la poartă și s-a montat un clopot mare adus de la Kiev.
         Din pisania bisericii aflăm că la 1868 s-a refăcut catapeteasma și s-a pictat întreaga biserică; s-au refăcut stranele, s-a refăcut dușumeaua și s-a construit un cafas pentru cor. Între anii 1869-1870 s-a făcut o reparație amănunțită la biserică, iar pictorul I. Musceleanu a acoperit pisania de la intrarea în biserică unde era menționat anul de întemeiere a bisericii, cu o altă pisanie scrisă cu litere latine.
          Biserica necesită profunde lucrări de consolidare, pentru care s-a deschis șantier în vara anului 2002.