sigle proiect

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI  
în parteneriat cu
Muzeul de Istorie Paul Păltănea” Galaţi
implementează proiectul

Proiectare pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea şi punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”

                       Memoria locurilor marcate de semnificaţii istorice merită a fi perpetuată de-a lungul timpului. Una din mărturiile istorice din judeţul Galaţi este casa lui Costache Negri, monument emblematic pentru istoria Revoluţiei paşoptiste, aceasta a fost clasată ca monument istoric în anul 1943, urmând a fi muzeu. Investiţiile pe care le necesită, pentru consolidarea, restaurarea şi reabilitarea imobilului, alături de punerea lui în valoare în condiţii modern, au stat la baza unei cereri de finanţare a Consiliului Judeţean Galaţi.

                       Proiectul a obţinut finanţare în cadrul sesiunii Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), subprogramul Proiectare (elaborarea documentaţiilor tehnice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice), contractul de finanţare fiind semnat cu reprezentanţii Institutului Naţional al Patrimoniului în data de 10.05.2021.

                       Proiectul este implementat de UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi – în calitate de lider, în parteneriat cu UAT Comuna Costache Negri prin Consiliul Local al Comunei Costache Negri şi Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.

                       Scopul proiectului: elaborarea atât a documentaţiilor tehnico-economice pentru toate fazele de proiectare ca primă etapă a investiţiei de consolidare, restaurare, reabilitare şi punere în valoare a monumentului istoric Casa Memorială „Costache Negri”, cât şi a unui plan de revitalizare şi promovare a obiectivului istoric cu sprijinul şi în baza nevoilor identificate la nivelul comunităţii locale din judeţul Galaţi şi în special din comuna Costache Negri.

                       Durata de implementare a proiectului este de 6luni, în perioada mai – octombrie 2021.

                       Bugetul total al proiectului este de 152.900 lei din care 137.300 lei finanţare nerambursabilă şi 15.600 lei contribuţia proprie a UAT Judeţul Galaţi.

                       Lansarea proiectului a avut loc în data de 25 iunie 2021, eveniment care a reunit reprezentanţi ai partenerilor şi mass-media locală şi unde a fost realizată şi o scurtă prezentare a proiectului.

                       De asemenea, proiectul prevede o serie de activităţi atât în ceea ce priveşte realizarea documentaţiei tehnice (DALI, expertiză, proiect tehnic şi detalii de execuţie – avizate de Ministerul Culturii), cât şi organizarea unor evenimente pentru punerea în valoare a monumentului, cum ar fi:

    • Ziua Porţilor Deschise – în fiecare joi, din a II-a săptămână a lunii, ora 10:30 – eveniment unde sunt prezentate adevărate lecţii de istorie pentru vizitatori;
    • dezbateri publice în vederea consultării şi colectării de informaţii privind promovarea şi valorificarea durabilă a monumentului istoric în rândul locuitorilor comunei Costache Negri;
    • consultări publice constând în completarea unui chestionar de către potenţialii vizitatori pentru a evalua, analiza şi adopta un Plan de valorificare a monumentului.

                       Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Laura - Delia Angheluţă, manager de proiect, telefon: 0236 302536 şi e-mail: ddr@cjgalati.ro.


Vizitatori: free counter

 

PARTENERI
MEDIA:

  certitudinea presa galati Prin Galati Redescopera istoria revista Historia copy shop 7 seri Galati-Braila Libraria Humanitas Galati info EST Litera 13 Matricea romaneasca