COLECȚIA DE NUMISMATICĂ

            Având la bază fondurile numismatice V. A. Urechia și Pașa, colecția numismatică a Muzeului de Istorie din Galați s-a îmbogățit permanent prin donații, achiziții și descoperiri arheologice. Printre donatori importanți ce au contribuit la dezvoltarea colecției numismatice amintim pe dr. N. Măcellariu și preot Șt. Eniceicu, care și-au constituit colecțiile cu bunuri descoperite în zona așezării romane de la Tirighina, primul dintre ei și din perimetrul cetății Salsovia(Mahmudia,jud. Tulcea), cel de al doilea.

            Colecția cuprinde peste 7000 mii de bunuri culturale reprezentând o gamă foarte diversificată de tipuri monetare, din perioade istorice diferite și emise în diverse state. Într-o enumerare succintă amintim prezența drahmelor histriene și a altor tipuri monetare emise de orașele antice grecești, a staterilor macedonieni emiși în secolele IV - III a. Chr, precum și a denarilor romani și a altor numeroase specii monetare romane și bizantine. Mai puțin numeroase sunt monedele medievale românești și străine, dar unele dntre ele destul de interesante pentru istoria acestor locuri. Monedele și bancnotele emise în perioada modernă și contemporană, existente în colecție permit recompunerea unor aspecte privitoare la evoluția monetară din ultimele două secole.

            Dintre bunurile numismatice mai importante menționăm prezența în colecția noastră a tezaurului de monedele dacice de tip Inotesti-Răcoasa, descoperite la Răcoasa, județul Vrancea, stateri macedonieni din tezaurele de la Dăeni, jud. Tulcea și Mărășești, jud. Focșani, o parte dintr-un tezaur format din denari romani republicani descoperiți la Poiana, jud. Galați precum și un valors tezaur de ducați emiși în secolul al XVIII-lea, în Țările de Jos și descoperit la Țigănești, jud. Galați.


Stater avers stater revers
Stater sec IV i.Hr
Stater avers stater revers
Stater sec IV i.Hr
Drahma, avers drahma, revers
Drahma sec. III i.Hr.- Histria
Tetradrahma avers Tetradrahma revers
Tetradrahma Thassos sec II i. Hr
Ducat avers Ducat revers
Ducat sec XVII
Taler leu avers Taler leu revers
Taler leu sec XVII