Economistul Petrache Popa
Economistul Petrache Popa

PETRACHE POPA
(1903 – 1996)
ECONOMIST, PUBLICIST (MEMORIALIST, POET)

 

            S-a născut în satul Buceşti, la 22 iunie 1903, fiu al lui Ştefan şi Zamfira Popa, agricultori.

            Face studii economice (contabilitate) care îl recomandă ca funcţionar bancar la Banca Românească, filiala Cetatea Albă( între anii 1927 -1940 ) şi la Banca Naţională din Bucureşti. În iunie 1940, în timpul evacuării forţate a autorităţilor române din Basarabia, a salvat fondul monetar al Băncii Româneşti din Cetatea Albă, refugiindu-se împreună cu familia.

            Funcţionarul administrativ şi politic, după 1947, n-a fost destul de îndoctrinat.

            A manifestat, din anii 1926 – 1927, preocupări de creaţie literară şi de scris jurnalistic, îndeplinind funcţia de redactor la revista locală „Biruinţa săteanului” (Iveşti) unde îşi publică poeziile „Biruinţa”, „Piaţa-n zori” sub pseudonimele Bucureşteanul minuscul P. Petropach; a fost influenţat de creaţia poetului G. Topârceanu.

            A publicat puţin, fiind autorul unor poezii naţionaliste (antiiredentistă şi antirevizionistă): „Duşmanilor” (în revista „Cooperatorul”, 8-9 august 1927) şi „Strămoşii mei”.

            Colaborează cu bucăţi de proză şi poezii în publicaţiile locale: „Vestitorul satelor” (Tescani, 1923-1924, cu poezia „La Tescani”), „Cooperatorul” (Rm. Sărat, 1927), „Furnica” (Chişinău, 1940-1941), Câmpul (Bucureşti), „Păstorul Tutovei” (Tutova, 1927, cu „Biruinţa săteanului”).

            În anul 1936 a publicat nişte „Însemnări din armată”, evocând diverse momente privind figuri/personalităţi politice, militare şi culturale naţionale cunoscute conjunctural (general Al. Averescu, G. Enescu, Ioan Petrovici ş.a.), oamenii şi locurile natale, evenimente dramatice ca perioada refugiului românilor din Basarabia impusă prin dictat de URSS.

            A cultivat, din modestie, literatura „de sertar”, lăsând posterităţii lucrări literare în manuscris: „Visul sclavului” (poem după Longfellow), „Secretul micului cerb” (proză scurtă), „Moartea rănitului” (proză scurtă), „Însemnări despre satul Buceşti”.

            Editoarea Georgeta Crăciun, profesoară universitară, istoric, i-a publicat, postum, pentru o plachetă de profil literar: Petrache Popa, economist, poet şi prozator, Ed. Noël, Iaşi, 2006, 45 p.