OPERA HORTENSIEI PAPADAT-BENGESCU

 

VOLUME

 

• Ape adânci [Nuvele], București, Editura Librăria Alcalay, 1919, ed.I, 215 p; ed. a II-a, Colecția „Biblioteca pentru toți”, București, 1919; ed. a III-a, București; Ed. Cultura națională, 1923; ed. a IV-a, București, Ed. Librăria „Universala” Alcalay, 1936.

• Bătrânul [Comedie socială în 5 acte], București, Ed. Alcalay, 1920, 223p.

• Sfinxul [Nuvele], București, Ed. Alcalay, 1920, 212p.

• Femeia în fața oglinzii [Nuvele], București, Ed. „Aurora” - Alcalay, 1921, 224p.

• Balaurul [Roman], București, Ed. Ancora, 1923, 280p.

• Romanul Adrianei, București, Ed. Librăriei Alcalay et Calafeteanu, 1924, ed. a II-a, București, 1936.

• Romanță provincială [Nuvele], București, Ed. Cultura națională, 1925, 141p.

• Fecioarele despletite [Roman]*, București, Ed. Ancora, 1926.

• Lui Don Juan, în Eternitate, îi scrie Bianca Porporata; Pe cine a iubit Alisia? (Ediția a II-a a Sfinxului), București, Ed. Librăriei „Universala” Alcalay, 1926, 212p.

• Desenuri tragice [Nuvele], București, Ed. Casa Școalelor, 1927, 123p.

• Concert de muzică de Bach [Roman]*, București, Ed. Ancora, 1927, 302 p.

• Drumul ascuns [Roman]*, București, Ed. Națională S. Ciornei, 1932, 292 p.

• Logodnicul [Roman], București, Ed. Adevărul, 1935, 351p.

• Rădăcini [Roman]*, vol.I-II, București, Ed. națională S. Ciornei, 1938, 435p.+486p.

• Străina [Roman]*, București, 2009.

• Fetița [Roman], în manuscris.  

• Opere, vol. I, Ediție și note de Eugenia Tudor. Prefață de Constantin Ciopraga, Colecția „Scriitori români”, Editura Minerva, 1972; vol. II-V, Ediție și note de Eugenia Tudor Anton, București, 1975, 1979, 1980, 1982.

* Componente ale ciclului romanesc Hallipa.

Colaborarea literară și publicistică (între anii 1912-1955) în revistele:

 

„La Politique" (19129, „Viața românească” (1913-1936, 1946, 1955), „Flacăra” (1916), „Sburătorul literar” (1919-1922), „Sburătorul” (1922-1927), „Însemnări ieșene” (1919), „Viața românească” (1920-1923, 1938, 1940), „Mișcarea literară” (1925), „Adevărul literar și artistic” (1925-1937), „Cetatea literară” (1926), „Universul literar” (1926), „Viața literară” (1926-1930), „Tiparnița literară” (1929), „Vremea” (1930-1934, 1942), „Revista Fundațiilor Regale” (1936), „România literară” (1932-1933), „Familia” (1935), „Azi” (1937-1938), „Revista scriitoarelor și scriitorilor români” (1934, 1938), „Adevărul” (1937), „Revista română” (1942), „Kalende” (1943), „Democrația” (1944), „"Drumul femeii” (1945), „Contemporanul” (1946, 1951, 1955).


Traduceri postume:


• Das Bachkonzert. Roman von Hortensia Papadat-Bengescu, Kriterion Verlag, Bukarest, 1975, germană, 560p.

• Kamarazene. Rejtett út két régény. Irodalmi könyvkiado, Bukarest, 1964. Forditotta és az elöszöt irta Levenday Éva, maghiară, 514 p.

• Bachov Koncert, Spoloènost Priatelov Krasnych kaih, Bratislava, 1977, Translation jan Kerdo, cehă, 204 p.

• Ledér Szüzek Regéncy. Ferditotta Csiki László, Kriterion Könyvkiado, Bukarest, 1978, maghiară, 184p.

• A Concert of Music by Bach. A critical study, translation and commentary by Ileana - Alexandra Orlich, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2005, engleză.

• The Hidden Way. A critical study, translation and commentary by Ileana - Alexandra Orlich, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2007, engleză.

• Concert din muzică de Bach. Drum ascuns], ediție Joachim Garrigós, Editura Gadir, Madrid, 2008, spaniolă.

 

Lucrări de exegeză critică (monografii „Personalia”)

 

• Valeriu Ciobanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Editura pentru literatură, București, 1965.

• Constantin Ciopraga, Hortensia Papadat-Bengescu, Ed. Cartea Românească, 1973.

• Maria Luiza Cristescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Ed. Albatros, 1981.

• Florin Mihăilescu, Introducere în opera Hortensiei Papadat-Bengescu, Editura Minerva, 1975.

• Viola Vancea, Hortensia Papadat-Bengescu. Universul citadin. Repere și Interpretări, Ed. Eminescu, 1980.

• Nicolae Crețu, Constructori ai romanului: Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Ed. Eminescu, 1982.

•  Ion Holban, Hortensia Papadat-Bengescu, Ed. Albatros, 1985.

•  Studii, ediții îngrijite și prefețe la volume din opera sa, semnate de Constantin Ciopraga, Eugenia Tudor (-Anton), Șerban Cioculescu, Gheorghe Crăciun, Roxana Sorescu, Gabriel Dimisianu, Silvian Iosifescu, Doina Modola-Prunea, Ion Bogdan-Lefter, Doina Curticăpeanu, Ioan Holban, Viola Vancea, Valeriu Cristea, Dana Dumitriu, Ion Protopopescu, Valeriu Râpeanu.