Academicianul Amilcar Vasiliu
Academicianul Amilcar Vasiliu

AMILCAR VASILIU
(1 iunie 1900, Craiova - 1994)
ACADEMICIAN, PROFESOR UNIVERSITAR, AGRONOM EMERIT

Studii:
               Elev la gimnaziu şi liceu; bacalaureat la Iaşi (1909-1921)
               Academia de Cooperaţie din Bucureşti (1921-1923)
               Academia de Agricultură din Cluj (1924-1927)

Specializare în fizica solului şi fiziologie vegetală la Königsberg (Germania) (1928,1929), Praga, Zürich, München (1937)

Studii de doctorat în ştiinţe agronomice la Universitatea din Königsberg. Doctor în ştiinţe agronomice „Magna cum laudae” (1930-1932)

Carieră universitară: asistent (1931), profesor (1941), în învăţământul agronomic superior (la Cluj şi Bucureşti). Cercetări experimentale notabile. Decan al Facultăţii de Agronomie din Cluj (1948). Director delegat şi consilier la Institutul de Cercetări Agronomice Bucureşti (1949-1966); Membru al Societăţii Internaţionale de Ştiinţă a Solului (1939); Membru corespondent al Academiei R.P.R (1955); Secretar ştiinţific al Academiei R.P.R. (1955-1959); Membru titular (Academician) al Academiei R.P.R. (1963); Doctor docent în ştiinţe (1965); Şef de secţie şi cercetător principal gr. I la Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agronomie (ICPA) Bucureşti (1966-1970); Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (1969); Pensionar. Funcţionează în calitate de consilier special superior (1971-1975);

Decoraţii: Ordinul „Coroana României” (1939); Medalia „Meritul Agricol” (1942).
                                     

              • Profesor şi cercetător ştiinţific emerit, de aleasă ţinută academică. Bibliografia operei sale include 572 de titluri (cărţi, broşuri, articole), din care 242 publicaţii ştiinţifice originale (în domeniile: agrotehnică, studiul solului); aport ştiinţific substanţial - peste 6137 p. (imprimate) şi 7600 pagini dactilo-standard (netipărite: conferinţe, referate, fişier bibliografic, notiţe).
              • Coautor, redactor şi referent la Enciclopedia Agricolă, Bucureşti, 1937-1939, 5 volume (lucrare premiată de Academia Română, la propunerea acad. Gh. Ionescu-Şişeşti)
              • Colaborator la lucrări referenţiale: Soil Science Dictionary, Bucureşti, 1964; Dicţionarul Enciclopedic Român, vol. I-IV, Bucureşti, 1962-1966, Dicţionar Cronologic al Ştiinţei şi Tehnicii Universale, Bucureşti, 1979, volume monografice: Porumbul, Ed. Academiei, 1957; Cercetarea ştiinţifică în agricultură, Bucureşti, 1963; Ion Ionescu de la Brad. Opere Agricole, vol. I-II, Ed. Academiei, 1968; Monografia domeniului Iveşti –Torceşti, Tecuci, 1926.
              • Coordonator şi coautor la: Use and Management of Natural Resource, Bucureşti, 1970 (pentru Programul Biologic Internaţional); Istoria Ştiinţelor Agricole, Bucureşti, 1976.
              • Participant la congrese şi conferinţe agronomice în România şi în alte ţări;
              • Responsabil pentru cultura plantelor în Programul Biologic Internaţional.
              • A organizat şi a reorganizat câmpuri experimentale, staţiuni experimentale, laboratoare agricole;
              • A colaborat la zonarea ştiinţifică a agriculturii române, unde a coordonat problemele de agrotehnică.
              • Redactor sau membru în comitetele de redacţie ale unor anale, reviste şi enciclopedii;
              • A publicat prima carte asupra asolamentelor naţionale (1959).

              În anii 1962-1964 a activat ca preşedinte al Comitetului de coordonare al cercetărilor ştiinţifice din agricultură şi silvicultură a statelor socialiste, responsabilitate de care s-a achitat merituos.

 

              „Nădăjduim ca birocraţia care ne-a frânat posibilităţile pe care le avem, să fie complet înlăturată, pentru ca să ne putem îndeplini datoria sacră de ridicare a agriculturii autohtone.

              Pentru aceasta trebuie să contribuim cu toată convingerea şi hotărârea, nu numai la dezvoltarea agriculturii de stat, ci şi la cea a ţărănimii noastre, care rămâne şi pe mai departe piatra de temelie, stejarul milenar cu rădăcina înfiptă adânc în pământul venerat de înaintaşi...

Amilcar Vasiliu