ACHIZIŢIE SERVICII PAZĂ, MONITORIZARE ŞI INTERVENŢIE

 

           Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi doreşte să achiziţioneze servicii de pază, monitorizare şi intervenţie după cum urmează:

                I. Servicii de pază (cod CPV 79713000-5), prestate de entităţi juridice specializate, pentru secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” situate în Galaţi la adresele:

    1. Str. Al. I. Cuza nr. 80, Galaţi, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, prevăzut cu 1 post de pază, cu activitate în regim permanent: zilnic cu program 24 de ore pe zi inclusiv sâmbătă, duminică şi zilele de sărbătoare;
    2. Str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” prevăzut cu 1 post  de pază, cu activitate în regim permanent: zilnic cu program 24 de ore pe zi inclusiv sâmbătă, duminică şi zilele de sărbătoare.

           Serviciile de pază se vor achiziţiona pentru un număr maxim de 17.520 ore (2 posturi cu 8.760 ore/1 post de pază, în cazul unui program de 24 ore).

                 II. Servicii de monitorizare şi intervenţie (cod CPV 79711000-1), prestate de entităţi juridice specializate, pentru secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, situate în Galaţi, la adresele:

    1. din str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
    2. din str. Domnească, nr. 25, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
    3. str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
    4. localitatea Suhurlui, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
    5. localitatea Iveşti, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
    6. localitatea Costache Negri, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie.

            Serviciile vor fi achiziţionate pentru perioada 01.04.2023-31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii contractului pe perioada 01.01.2024 – 31.03.2024, în conformitate cu art. 165, alin. 1 din HG 395/2016 şi numai în condiţiile existenţei resurselor financiare alocate cuaceasta destinaţie.


           Documentaţie de atribuire

           Formulare în format editabil

 

 

ACHIZIŢIE SERVICII PAZĂ, MONITORIZARE ŞI INTERVENŢIE

           Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi doreşte să achiziţioneze servicii de pază, monitorizare şi intervenţie după cum urmează:

I. Servicii de pază (cod CPV 79713000-5), prestate de entităţi juridice specializate, pentru secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” situate în Galaţi la adresele:

                             ■ Str. Al. I. Cuza nr. 80, Galaţi, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, prevăzut cu 1 post de pază, cu activitate în regim permanent: zilnic cu program 24 de ore pe zi inclusiv sâmbătă, duminică şi zilele de sărbătoare;
                             ■ Str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” prevăzut cu 1 post  de pază, cu activitate în regim permanent: zilnic cu program 24 de ore pe zi inclusiv sâmbătă, duminică şi zilele de sărbătoare.

           Serviciile de pază se vor achiziţiona pentru un număr maxim de 17.520 ore (2 posturi cu 8.760 ore/1 post de pază, în cazul unui program de 24 ore).

II. Servicii de monitorizare şi intervenţie (cod CPV 79711000-1), prestate de entităţi juridice specializate, pentru secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, situate în Galaţi, la adresele:

     1. din str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
     2. din str. Domnească, nr. 25, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
     3. str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
     4. localitatea Suhurlui, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
     5. localitatea Iveşti, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
     6. localitatea Costache Negri, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie.

           Serviciile vor fi achiziţionate pentru perioada 01.04.2022-31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii contractului pe perioada 01.01.2023 – 31.03.2023, în conformitate cu art. 165, alin. 1 din HG 395/2016 şi numai în condiţiile existenţei resurselor financiare alocate cuaceasta destinaţie.


                             Documentaţie de atribuire

                             Formulare în format editabil

21 februarie 2022

 


ACHIZIŢIE SERVICII PAZĂ, MONITORIZARE ŞI INTERVENŢIE


           Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi doreşte să achiziţioneze servicii de pază, monitorizare şi intervenţie după cum urmează:
                      I. Servicii de pază (cod CPV 79713000-5), prestate de entităţi juridice specializate, pentru secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” situate în Galaţi la adresele:
                             ■ str. Al. I. Cuza nr. 80, Galaţi, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, prevăzut cu 1 post de pază, cu activitate în regim permanent: zilnic cu program 24 de ore pe zi inclusiv sâmbătă, duminică şi zilele de sărbătoare;
                             ■ str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi, nr. 2, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” prevăzut cu 1 post  de pază, cu activitate în regim permanent : zilnic cu program 24 de ore pe zi inclusiv sâmbătă, duminică şi zilele de sărbătoare.

           Serviciile de pază se vor achiziţiona pentru un număr maxim de 17.520 ore (2 posturi cu 8.760 ore/1 post de pază, în cazul unui program de 24 ore).

                      II. Servicii de monitorizare şi intervenţie (cod CPV 79711000-1), prestate de entitaţi juridice specializate, pentru secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, situate în Galaţi, la adresele:
                             ■ str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ str. Domnească, nr. 25, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ localitatea Suhurlui, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ localitatea Iveşti, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ localitatea Costache Negri, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie.

           Serviciile vor fi achiziţionate pentru perioada 01.04.2021-31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii contractului pe perioada 01.01.2022 – 31.03.2022, în conformitate cu art. 165, alin. 1 din HG 395/2016 şi numai în condiţiile existenţei resurselor financiare alocate cuaceasta destinaţie.


                             Documentaţie de atribuire

                             Formulare în format editabil

26 februarie 2021

ACHIZIŢIE SERVICII PAZĂ, MONITORIZARE ŞI INTERVENŢIE


           Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi doreşte să achiziţioneze servicii de pază, monitorizare şi intervenţie după cum urmează:
                      I. Servicii de pază (cod CPV 79713000-5), prestate de entităţi juridice specializate, pentru secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” situate în Galaţi la adresele:
                             ■ str. Al. I. Cuza nr. 80, Galaţi, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, prevăzut cu 1 post de pază, cu activitate în regim permanent: zilnic cu program 24 de ore pe zi inclusiv sâmbătă, duminică şi zilele de sărbătoare;
                             ■ str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi, nr. 2, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” prevăzut cu 1 post  de pază, cu activitate în regim permanent : zilnic cu program 24 de ore pe zi inclusiv sâmbătă, duminică şi zilele de sărbătoare.

           Serviciile de pază se vor achiziţiona pentru un număr maxim de 17.520 ore (2 posturi cu 8.760 ore/1 post de pază, în cazul unui program de 24 ore).

                      II. Servicii de monitorizare şi intervenţie (cod CPV 79711000-1), prestate de entitaţi juridice specializate, pentru secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, situate în Galaţi, la adresele:
                             ■ str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ str. Domnească, nr. 25, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ localitatea Suhurlui, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ localitatea Iveşti, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ localitatea Costache Negri, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie.

           Serviciile vor fi achiziţionate pentru perioada 01.04.2020-31.12.2020, cu posibilitatea prelungirii contractului pe perioada 01.01.2021 – 31.03.2021, în conformitate cu art. 165, alin. 1 din HG 395/2016 şi numai în condiţiile existenţei resurselor financiare alocate cuaceasta destinaţie.

                             Documentaţie de atribuire

                             Formulare în format editabil

21 februarie 2020                             Anunţ de atribuire

16 martie 2020ACHIZIŢIE SERVICII PAZĂ, MONITORIZARE ŞI INTERVENŢIE


           Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi doreşte să achiziţioneze servicii de pază, monitorizare şi intervenţie după cum urmează:
                      I. Servicii de pază (cod CPV 79713000-5), prestate de entităţi juridice specializate, pentru secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” situate în Galaţi la adresele:
                             ■ str. Al. I. Cuza nr. 80, Galaţi, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, prevăzut cu 1 post de pază, cu activitate în regim permanent: zilnic cu program 24 de ore pe zi inclusiv sâmbătă, duminică şi zilele de sărbătoare;
                             ■ str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi, nr. 2, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” prevăzut cu 1 post  de pază, cu activitate în regim permanent : zilnic cu program 24 de ore pe zi inclusiv sâmbătă, duminică şi zilele de sărbătoare.

           Serviciile de pază se vor achiziţiona pentru un număr maxim de 17.520 ore (2 posturi cu 8.760 ore/1 post de pază, în cazul unui program de 24 ore).

                      II. Servicii de monitorizare şi intervenţie (cod CPV 79711000-1), prestate de entitaţi juridice specializate, pentru secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, situate în Galaţi, la adresele:
                             ■ str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ str. Domnească, nr. 25, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ localitatea Suhurlui, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ localitatea Iveşti, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie;
                             ■ localitatea Costache Negri, Galaţi – 1 post de monitorizare şi intervenţie.

           Serviciile vor fi achiziţionate pentru perioada 01.04.2019-31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii contractului pe perioada 01.01.2020 – 31.03.2020, în conformitate cu art. 165, alin. 1 din HG 395/2016 şi numai în condiţiile existenţei resurselor financiare alocate cuaceasta destinaţie.

                             Documentaţie de atribuire

26 februarie 2019


                             Anunţ de atribuire

27 martie 2019

ACHIZIŢIE SERVICII PAZĂ, MONITORIZARE ŞI INTERVENŢIE


           Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi doreşte să achiziţioneze servicii de pază, monitorizare şi intervenţie pentru următoarele secţii:

                             ■ Str. Al. I. Cuza nr. 80, Galaţi;
                             ■ Str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi;
                             ■ Localitatea Costache Negri, Galaţi;
                             ■ Localitatea Suhurlui, Galaţi;
                             ■ Localitatea Iveşti, Galaţi.

           Serviciile de pază, monitorizare şi intervenţie se vor achiziţiona pentru un număr maxim de 19.656 ore. (4 posturi cu 4.368 ore/1 post de pază, în cazul unui program de 24 ore şi 1 post cu 2.184 ore/1 post de pază, în cazul unui program de 12 ore) pentru perioada 01.10.2018-31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii contractului pe perioada 01.01.2019 – 31.03.2019.

                             Documentaţie de atribuire (.pdf)

                             Formulare în format editabil (.doc)

24 august 2018
                             Solicitare de clarificare (.pdf)

31 august 2018
                             Anunţ de atribuire(.pdf)

27 septembrie 2018

ANUNŢ DE ATRIBUIRE


           Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi intenţionează să achiziţioneze Lucrări de instalaţii de încalzire centrală la secţia Lapidarium a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi prin achiziţie directă. Pentru mai multe informaţii, se poate consulta documentaţia alăturată.

           Documentaţie de atribuire

11 septembrie 2017ANUNŢ DE ATRIBUIRE


           Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi organizează procedura de atribuire a contractului de Servicii de pază, monitorizare şi intervenţie pentru secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi în conformitate cu Legea nr. 98/2016 şi a Normelor procedurale interne privind procedura simplificată proprie.

           Data limită de depunere a ofertelor este 19 septembrie 2017, ora 1000. Procedura se va desfăşura conform documentaţiei de atribuire.

           Documentaţie de atribuire

           Clarificare

           Clarificare 2

7 septembrie 2017