O COLECŢIE ŞI MAI MULTE PASIUNI
LĂCRĂMIOARA ŞI FLORENŢIU TANASCOV

 

            Fiecare expoziţie reprezintă o provocare. Ce şi - mai ales - cum sunt întrebările sine qua non ale fiecărui demers muzeografic de acest gen. Un obiect susceptibil de a fi inclus într-un astfel de excurs tematic ascunde o poveste: inedită, interesantă, specială prin simplitatea ei firească… Şi toate poveştile îşi au personajele şi ascultătorii lor, cu reacţiile şi atitudinile proprii subiectului, mesajului şi nivelului de receptivitate. Astfel, obiectele şi poveştile acestora creează un cadru expoziţional în care tipul, funcţionalitatea, aspectul, istoria se împletesc cu mirajul perceput cu ochii minţii. Când în poveste sunt implicate şi persoanele hărăzite cu acel dar aparte de a aduna şi ocroti obiectele grăitoare prin semnificaţii, mai mult sau mai puţin vizibile ori cunoscute - colecţionarii - provocarea capătă conotaţii multiple.

             „O colecţie te cultivă!” consideră gălăţeanul Florenţiu Tanascov. Soţia sa, Lăcrămioara Tanascov, simţind că ,,pentru sufletul colecţionarului, o cutie de chibrituri poate valora la fel de mult precum un Rolls-Royce”, îi împărtăşeşte pasiunea de colecţionar precum şi părerea că „lucrurile de valoare nu trebuie să stea prea mult într-un loc. Au nevoie să circule, să aibă viaţă”. De aceea au răspuns pozitiv provocării expoziţionale lansate de Muzeul de Istorie Paul Păltănea Galaţi.

             Proiectul îşi propune să valorifice expoziţional patrimoniul unei colecţii particulare de bunuri culturale, din oraşul Galaţi. Pasiunea familiei de colecţionari pentru valoarea istorico-documentară şi estetică a obiectelor căutate (datorită unui interes special în cunoaşterea istoriei locale) sau descoperite întâmplător (cu emoţia firească în faţa bunului gust şi a eleganţei stilului de viaţă din alte epoci) susţine un demers tematic inedit şi captivant pentru diverse generaţii.

             În acest context se dezvăluie vizitatorului, avizat sau ocazional, universul compozit conturat dintr-o colecţie insolită, ofertantă şi din punct de vedere muzeografic. Documente, fotografii, cărţi poştale, artă decorativă, arme - cu sau fără apartenenţă memorială - se constituie (prin ansamblu şi, deseori, prin detalii) în repere tematice ilustrative.

             În oraşul Galaţi, confluenţa civilizaţiilor s-a perpetuat firesc în acelaşi timp cu ambientul citadin specific unui port danubian. Aşa s-au păstrat până azi, din secolele al XIX-lea şi al XX-lea, obiecte relevante pentru stilul de viaţă al epocii în care bun şi frumos aveau o valoare reală.

             Documente şi corespondenţă personale sau oficiale sunt grăitoare pentru epoci, mentalităţi, stiluri de viaţă.

             Piese din servicii de masă, accesorii diverse, obiecte decorative sugerează o atmosferă ambientală ospitalieră, cu note familiare.

             Alphonse Dall’Orso, Theodor Missir, Gheorghe şi Nicolae Gamulea, Ene Patriciu, Moritz Helder sunt nume care au intrat în memoria comunităţii locale. Acum vor fi prezente relevând aspecte de viaţă uneori inedite, alteori atractive.

             Funcţionalul şi decorativul, ansamblul şi detaliul, oficialul şi personalul, consacratul şi anonimul se constituie în răspunsuri la multiple curiozităţi, asumate de colecţionari şi de alţi iubitori ai frumosului. (dr. Elena-Ingrid BAHAMAT)