Imagine din expozitie
Imagine din expoziţie

ARME ALBE ŞI DE FOC.
SEC.  AL XIX-LEA  ÎNC.  SEC.  AL XX-LEA.

 

Imagine de la vernisaj
Imagini de la vernisajul expoziţiei

         Armele au avut şi vor avea, cu siguranţă, o importanţă covârşitoare în istoria şi dezvoltarea umanităţii. Practic, întreaga dezvoltare socială şi istorică a speciei umane este strâns legată de inventarea şi perfecţionarea continuă a sistemelor de arme. În decursul istoriei speciei umane, arma a fost singura unealtă care a fost dezvoltată continuu, fără întrerupere, proces care, se poate observa foarte uşor, continuă şi astăzi.

         Cantitatea imensă de informaţii publicată în ultima sută de ani despre istoria armelor, şi în special în ultimele patru decenii, este mult mai mare decat ceea ce se cunoştea înainte despre oricare segment al istoriei armelor. Au fost publicate studii detaliate despre dezvoltarea anumitor tipuri de arme, armurieri, mecanisme sau mărci, aşa încât este practic imposibil să facem doar un sumar al acestor informaţii în cele ce urmează.

         Prin excursul expoziţional ales am urmărit evoluţia amelor albe şi de foc din secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, considerat de altfel, şi secolul inovaţiilor, mai ales în domeniul armelor de foc.

         Armele albe puse în valoare sunt: hangere şi pumnale vânătoreşti, iatagane, săbii fabricate în diferite ateliere europene şi orientale (Turcia, Rusia/atelier Sankt Petersburg; Franţa, România.), sabie/baionetă Henri Martin (Anglia) etc.

         Făcând referire particulară la armele de foc, putem spune că originea lor a rămas întrucâtva obscură, neexistând nicio urmă de îndoială că poporul chinez a folosit praful de puşcă pentru arme pirotehnice încă de la începutul secolului al XI-lea, formula pulberii negre ajungând în vestul Europei, posibil pe filieră arabă, la mijlocul secolului al XIII-lea, cel târziu.

         Odată cu trecerea timpului, nevoia îmbunătăţirii calităţii tehnice şi balistice a armelor de foc a crescut. Invenţiile, inovaţiile, încercările de modificări tehnice mai mult sau mai puţin reuşite, au făcut din armurieri adevăraţi pionieri ai progresului tehnic.

         În expoziţie vizitatorul poate admira modele de arme de foc: flinte (atelier India şi Turcia), frumoase pistoale cu cremene/atelier oriental; diverse tipuri de pistoale cu capsă/atelier occidental; carabine/tromblon cu monogramă; revolver datat sfârşit secol XIX; grenade ofensive şi defensive şi nu în ultimul rând, o puşcă Mosin Nagant (Md. 1891), datată 1916.