Vasile Alexandrescu Urechia
Vasile Alexandrescu Urechia (1834-1901)
Paul PasaEcaterina Pasa
Paul şi Ecaterina Paşa

70 de ani de muzeografie gălăţeană

 

           În anul 1890 istoricul Vasile Alexandrescu Urechia a inaugurat în cadrul liceului „Vasile Alecsandri” biblioteca publică din Galaţi, înfiinţând şi un mic muzeu. Muzeul cuprindea obiecte donate de gălăţeni, de la piese de paleontologie şi arheologie, la numismatică, heraldică, etnografie autohtonă şi universală, picturi în ulei, numeroase documente şi arme vechi, precum şi alte exponate de o mare valoare documentară.

           În anul 1913 institutorii Paul şi Ecaterina Paşa au pus bazele unui muzeu cu profil mixt, în cadrul Şcolii Primare de Băieţi nr. 6 din Galaţi, alcătuit în special din obiecte de ştiinţe naturale şi piese de istorie.

           Grefierul M. Dimitriu şi profesorul C. Solomon înfiinţează în anul 1934 un muzeu mixt în Tecuci, în casa donată de Theodor Cincu, alcătuit din piese arheologice şi paleontologice de o reală importanţă documentar ştiinţifică şi muzeistică, provenind de la Poiana şi Rateş – Tecuci.

           Din iniţiativa unor gălăţeni, în anul 1937, s-a constituit Asociaţia „Casa Cuza Vodă” care, din fondurile strânse prin subscripţie publică, donaţii şi contribuţia autorităţilor locale şi centrale, a cumpărat fosta casa părintească a lui Alexandru Ioan Cuza. După restaurare, la 24 ianuarie 1939, în această clădire a fost inaugurat Muzeul „Casa Cuza Vodă”.

Aspect din expozitia permanenta a Muzeului Regional Galati sectiunea istorie Ón periaoda 1950 - 1960
Aspect din expoziţia permanentă a Muzeului Regional Galaţi,
secţiunea istorie, în perioada 1950 - 1960

           În timpul celui de al Doilea Război Mondial muzeul a fost închis şi bunurile au fost evacuate. Din păcate o mare parte dintre ele  nu au mai revenit.

           După cel de-al Doilea Război Mondial instituţia muzeală a fost reorganizată prin preluarea şi a unei părţi însemnate a fondului muzeistic de la Biblioteca V.A. Urechia (monede, medalii, piese de arheologie, etc.).

           În anul 1951, Muzeul Regional Galaţi deţinea în patrimoniul său 3.918 obiecte, iar suprafaţa sa de expunere muzeală era de 280 mp.

Manifestare culturala in sectia de istorie moderna si contemporana din strada Domneasca nr. 80
Manifestare culturală organizată Ón cadrul expoziţiei permanente a
Secţiei de istorie modernă şi contemporană din str. Domnească nr. 70
(ante 1982)

           Muzeul a fost încadrat cu personal de specialitate care a întreprins primele cercetări sistematice în domeniul istoriei locale.

           După desprinderea de Muzeul Regional, Muzeul de Ştiinţele Naturii a funcţionat în mai multe locaţii, dintre care amintim clădirea în care se află acum sediul Oficiului de Stare Civilă Galaţi şi cel din strada Domnească nr. 97.

           În prezent Complexul Muzeal de Stiintele Naturii îşi desfăşoară activitatea în sediul din strada Regiment 11 Siret.

           Inaugurat în  1967 Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, primul muzeu de artă contemporană românească din ţară, a fost conceput să prezinte tendinţele fenomenului plastic românesc.

           Colecţiile Muzeului de Istorie au fost într-o creştere permanentă, astfel că în anul 1969, numărul bunurilor culturale depăşea 25.000 de piese, din categoriile arheologie, etnografie, memoriale.

Sectia arheologie - sediul din str. Mr. Iancu Fotea al Muzeului de Istorie Galati
Aspect din expoziţia permanentă a secţiei de arheologie
din str. Mr. Iancu Fotea, ante 2004

           Muzeul se extinde în noi locaţii, în oraş şi judeţ. Casa din Galaţi, str. Mihai Bravu, în care a locuit Costache Negri, devine pe rând sediul secţiei de etnografie şi apoi a expoziţiei “Personalităţi gălăţene”, iar casa din str. Domnească, nr 70, sediul Secţiei de Istorie Modernă şi Contemporană.

           Casa memorială Costache Negri este amenajată în conacul care a aparţinut familiei marelui patriot. Această clădire a fost declarată monument istoric în anul 1943, când s-a hotarât şi transformarea ei în muzeu. Casa memorială inaugurată în anul 1968, a fost reorganizată în anii 1986 şi 1997.

           Dezvoltarea patrimoniului s-a realizat în special în urma cercetărilor arheologice efectuate de specialiştii muzeului în siturile Bereşti, Cavadineşti, Lunca, Bărboşi, Stoicani, Folteşti (I. T. Dragomir), Moscu, Puricani, Ţepu, Câmpia Covurluiului, Cartierul Dunărea (M. Brudiu), Biserica fortificată Precista-Galaţi (A. Anghel, D.B. Nanu)

           În perioada 1994-1995 s-a reorganizat expoziţia permanentă de la Casa „Cuza Vodă” pe principiul reconstituirii atmosferei ambientale specifice societăţii româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

Manifestare culturala prilejuita de aniversarea a 70 de ani de muzeografie galateana
Manifestare culturala: 70 de ani de muzeografie galateana (2009)

           În anul 1996, la sediul Maior Iancu Fotea nr. 2, a fost inaugurată o nouă secţie Lapidarium.

           În anul 2004, după amenajarea corespunzătoare a clădirii-anexă de la Muzeul „Casa Cuza Vodă”, s-a amenajat o expoziţie de colecţii – filatelie, numismatică, medalistică – pe principii de expunere-documentare contemporană.

           Juristul Ion Avram a donat Muzeului de Istorie Galaţi, în anul 2007, casa părintească din comuna Suhurlui şi obiecte cu valoare muzeistică.

           Intrată în conştiinţa gălăţenilor ca Farmacia Ţinc clădirea a devenit sediu al Muzeului Casa Colecţiilor începând cu vara anului 2008. Construit la începutul secolului XX, imobilul a avut destinaţia de farmacie până în anul 1989, după care a intrat într-un proces de restaurare până în anul 2006. Muzeul găzduieşte expoziţii de ambient interior şi colecţii memoriale.

           În casa din comuna Iveşti în care a locuit Hortensia Papadat-Bengescu, urmează a se deschide în curând un muzeu dedicat personalităţilor iveştene.

           Investiţia în obiectivul “Extindere Lapidarium” va fi finalizată în cursul acestui an.