"Mărturii arheologice descoperite pe teritoriul județului Galați"

         Cercetările arheologice efectuate în județul Galați, în parteneriat de către Muzeul de Istorie Galați și Muzeul Mixt Tecuci, au adus noi dovezi istorice privitoare la trecutul istoric al acestui spațiu din sudul Moldovei.
         Aceste cercetări au putut fi realizate datorită sprijinului financiar și logistic al primăriilor Tecuci, Liești și Negrilești, Episcopiei Dunării de Jos prin protoieria Nicorești, parohia Liești și Mănăstirea Adam, precum și a Consiliului Județului Galați, care au înțeles necesitatea salvării mărturiilor istorice ascunse de pământ mii și sute de ani.
         Rezultatul cercetărilor coordonate de arheolog expert Mircea Nicu, arheolog specialist Costel Ilie, pe șantierele menționate, a operațiunilor de curățare, marcare, restaurare, conservare și etalare efectuate de restauratorii și conservatorii, Adrian Mihalache, Corneliu Moraru, Claudia Gheonea și Cotinel Munteanu, precum și  întregul personal al celor două muzee, a făcut posibilă organizarea expoziției.

Mânăstirea Adam
Imagine șantier arheologic Adam

Mănăstirea Adam,
Comuna Drăgușeni, Județul Galați
Cercetare arheologică preventivă - 2006

         Biserică de plan triconc, cu absidele laterale realizate în grosimea zidurilor de 1,20 m, ușor ieșite din linia pereților de sud și de nord. O turlă se dezvoltă pe pronaos și o alta mai mică este turla Pantocrator. Accesul dintre pronaos și naos este îngustat de ziduri foarte groase. Accesul principal se face pe latura de sud. Mai există un acces direct în altar.
         Decorația exterioară este foarte simplă și se concretizează într-o profilatură în zona cornișei. Un soclu masiv înconjoară biserica.
         Din pisania bisericii aflăm că la 1868 s-a refăcut catapeteasma și s-a pictat întreaga biserică; s-au refăcut stranele, s-a refăcut dușumeaua și s-a construit un cafas pentru cor. Între anii 1869-1870 s-a făcut o reparație amănunțită la biserică, iar pictorul I. Musceleanu a acoperit pisania de la intrarea în biserică unde era menționat anul de întemeiere a bisericii, cu o altă pisanie scrisă cu litere latine.

        Cercetarea arheologică preventivă, desfășurată în anul 2006, la Mănăstirea Adam a avut ca obiectiv degrevarea de sarcina istorică a unei suprafețe de aproximativ 600mp, pentru ridicarea unei noi construcții multifuncționale pe latura de est a promontoriului "Apărătura", la nord-est de actuala biserică.
        Obiectivul este înscris în Lista Monumentelor Istorice la poziția GL-II-m-B-03073 și în conformitate cu legislația existentă s-au realizat cercetări arheologice preventive în vederea descărcării de sarcină istorică. Cercetarea a fost realizată de Muzeul de Istorie din Galați, activitatea fiind coordonată de arheologii Mircea Nicu și Costel Ilie.
        La suprafața solului pot fi sesizate resturi de cărămidă provenind de la diferite construcții, în diferite puncte din incinta mănăstirii, precum și zonele de înhumări, de pe laturile de nord și de sud ale bisericii, cu morminte încadrate cronologic de la începutul secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului al XX-lea.
        Cercetarea arheologică a fost realizată prin practicarea a 12 unități de cercetare și informare stratigrafică, secțiuni și casete de diferite dimensiuni.

     

Mânăstirea Adam
Imagine șantier arheologic Adam

Biserica "Sfântul Nicolae"(Banu),
Comuna Nicorești, Judetul Galați
Cercetare arheologică preventivă - 2006

         Biserică navă, cu absida altarului rotunjită. Ușa de intrare în biserică are, la partea superioară, o deschidere în arc trilobat. Aceeași arcatură trilobată se regăsește la ușile de acces în altar, practicate într-o catapeteasmă de zid, cu grosimea de 60 de cm.
         Pronaosul și naosul au forme pătrate și sunt separate printr-un arc dublou, lat de 120 cm. Deasupra pronaosului se ridică turla clopotniței, cu bază pătrată, iar peste naos se dezvoltă turla cilindrică a Pantocratorului.
         Pereții exteriori sunt împărțiți în două registre de un brâu de cărămidă așezate pe colț. Același motiv ornamental se reia și la cornișă. Firide lungi, terminate cu arc în acoladă, trec peste cele două registre și dau bisericii o linie elansată.
         Construirea bisericii a început în anul 1800 și s-a sfințit în 1807, iar zidul de incintă s-a terminat în anul 1868. Are 200 de ani vechime și este singura înconjurată de un zid de incintă care se păstrează întreg.
         Ctitorii, Banul Nicolae Lentin și soția sa Catinca erau greci veniți în Moldova cu domnitorul Alexandru Moruzzi. Ei au avut un singur fiu Ioan, care a murit tânăr. Mormântul lui se află în partea de sud-vest a bisericii. După moartea fiului, soții Lentin au închinat biserica mânăstirii Neamț căreia i-au dăruit și cele două moșii de la Nărtești și Piscu Covurlui, în suprafață de 1800 de fălci. Pe latura de sud vest au existat chilii de pământ.

         Cercetarea arheologică preventivă s-a desfășurat la solicitarea Parohiei Nicorești care viza o suprafață de aproximativ 200mp, situată în partea de sud-est a Bisericii Sfântul Nicolae-"Banu", în incinta delimitată de zidurile vechii mănăstiri, în vederea construirii unei clădiri cu destinație de muzeu și activități administrative. Obiectivul este înscris în Lista Monumentelor Istorice la poziția Gl-II-a-B-03088 și în conformitate cu legislația existentă s-au realizat cercetări arheologice în vederea descărcării de sarcină istorică.
         În urma semnării contractului nr. 46/14 06 2006, între Muzeul Mixt Tecuci, în calitate de executant și proprietarul terenului, Parohia Nicorești, în calitate de beneficiar și finanțator, sau executat lucrările arheologice, în perioada 14 iunie-7 iulie 2006. La cercetare a luat parte și Muzeul de Istorie din Galați în baza protocolului de colaborare încheiat cu Muzeul Mixt Tecuci.

Biserica
Biserica

Biserica"Nașterea Maicii Domnului" - Negustori,
Comuna Nicorești, Judetul Galați
Cercetare arheologică preventivă - 2006

          Biserică cu plan triconc, compartimentată astfel: pridvor deschis, pronaos, naos și altar. Pridvorul deschis este susținut de șase coloane pictate, între care se deschid arce trilobate; pronaosul este acoperit cu o boltă în leagăn; peste naos se dezvoltă o calotă semisferică, absidele laterale sunt mai mici decât absida altarului, ușor alungită.
          La exterior, biserica este încinsă de o dublă profilatură torică, la 2/3 din înălțimea zidului și o decorsație profilată sub cornișă. Pereții exteriori sunt compartimentați în casete verticale.
          Este o biserică zidită în prima jumătate a secolului al XVIII -lea și prezintă elemente specifice arhitecturii religioase moldovenești a epocii.
          Biserica inițială a fost construită la 1400, a fost arsă de turci și de tătari și s-a refăcut la 1728, pe aceeași temelie.
          Biserica a fost reparată în anii: 1828, 1886, 1901, 1923. În anul 1956 s-au făcut reparații capitale: consolidarea fundației cu beton (fundația inițială era din bolovani); consolidarea zidurilor cu două centuri din beton; refacerea acoperișului.

         Cercetările arheologice preventive au fost efectuate pe latura de vest a monumentului Biserica "Nașterea Maicii Domnului - Negustori" în urma semnării contractului, dintre Muzeul de Istorie Galați, în calitate de executant și proprietarul terenului, Parohia Nicorești, în calitate de beneficiar și finanțator. Lucrările arheologice  s-au efectuat, în perioada 17 iulie-30 iulie 2006.
          Obiectivele investigației arheologice au vizat descărcarea de sarcină arheologică, conform solicitării Parohiei Nicorești, care intenționează să realizeze o construcție anexă pe latura de vest a Bisericii "Nașterea Maicii Domnului-Negustori", monument istoric datat la 1728, obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice, la poziția GL-II-m-B-03086 și depistarea eventualelor urme de locuire umană din perioade mai vechi.      
          Au fost puse în evidență urmele de fundație a construcției ce a fost demolată, care data din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, precum și morminte de înhumație, anterioare construcției menționate, încadrate cronologic în secolele XVIII-XIX.
         În toate cele patru casete au apărut morminte de înhumație, sub nivelul fundației construcție, de la adâncimea de -0,50 pană la -1,70. Densitatea înmormântărilor pe suprafața cercetată(100mp) demonstrează existența unei necropole din secolele XVIII-XIX, anterioară construcției.
         În urma cercetării arheologice au ieșit la iveală și fragmente ceramice aparținând epocii bronzului și epoca modernă(similare cu cele descoperite la Biserica Sf. Nicolae-"Banu" din comuna Nicorești, județul Galați, în campania anului 2006).

Mânăstirea Adam

Situl arheologic Liești, Județul Galați
Cercetare arheologică preventivă - 2007

         În urma informării făcute de preoții Ion Croitoru și Constantin Gabor, privind existența unor urme materiale din epoci mai vechi pe teritoriul comunei Liești în vechea vatră a satului, așezată în lunca Bârladului, un colectiv de la muzeul Mixt Tecuci s-a deplasat la fața locului, unde s-a constatat existența, la nivelul solului, a unor ziduri de fundație din piatră și cărămidă În această zonă a fost amplasată o cruce metalică de 2 metri înălțime fixată într-un soclu de beton, care marca o veche biserică dispărută, care a deservit satul Liești până la inundațiile din anul 1881.
          Locul în care se presupune că a existat vechea biserică este situat la vest de actualul sat între cursul vechi al Bârladului și râul Siret, în apropierea gârliței Berzovia, la circa 1 km de râul Bârlad spre vest.
         În urma unei periegheze de-a lungul cursului Bârladului vechi au mai fost sesizate urme de înhumări care provin, probabil de la o necropolă de tip Sântana de Mureș.
         Potrivit informațiilor biserica veche cunoscută de localnici ca "Biserica din vale" este semnalată ca fiind ridicată în ani 1840-1846 . Din informațiile obținute de la preotul paroh, în urma inundațiilor de la 1881 biserica a fost distrusă, ca și întreg satul, de altfel, așezarea mutându-se pe terasa superioară de pe malul drept al râului Bârlad, la est de punctul cercetat.
         Existența vechei vetre a satului este confirmată prin numeroase descoperiri întâmplătoare de monede, obiecte de cult, fragmente ceramice, resturi de materiale de construcție, toate datate în secolele XVIII-XIX. Terenul pe care au fost așezate satul și biserica a suferit intervenții recente, ca urmare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare realizate în perioada comunistă.

Mânăstirea Adam

Situl arheologic Negrilești, Județul Galați
Cercetare arheologică preventivă - 2007
Lista Monumentelor Istorice-cod-Gl-I-s-B-02988

         Locul ales pentru trasare celor trei unități de cercetare a fost determinat de existența unor vase mari și fragmente ceramice existente în malul puternic erodat al râului Bârlad.
         În secțiunea S1 și caseta Cs1au fost descoperite urme materiale din epoca bronzului și din secolele IV-V d. Hr., constând în fragmente ceramice, oase de animale, urme de vatră și de locuință, gropi menajere.
         La circa 30m spre sud, în apropierea curții școlii, la punctul "Izvor", a fost practicată caseta Cs2 de unde au fost recoltate fragmente ceramice neolitice.
         Pe o distanță de circa 100m, în ruptura malului se pot observa urme de locuire, gropi  menajere cu material arheologic din diferite perioade istorice. Dintr-o astfel de groapă, aflată la 2m sud de caseta Cs1, au fost recuperate fragmente ceramice ce provin de la patru vase de mari dimensiuni și de la o amforă, datate în secolele IX-X.