Afişul de la inaugurarea Muzeului "Casa Colecţiilor"

Muzeul „Casa Colecţiilor”

Localizarea Casei Colecţiilor

                             Inaugurare: 23 iulie 2008 ora 1100
                             Locul: Galaţi, str. Eroilor nr. 64, în imobilul fostei farmacii Ţinc
                             Program de vizitare: marţi – duminică între orele 900-1700

       Expoziţiile dedicate publicului sunt:

AMBIENT INTERIOR GĂLĂŢEAN (sf. sec. al XIX-lea  –  înc. sec. al XX-lea) – o invitaţie muzeografică în locuinţa unei familii din elita Galaţilor sfârşitului de secol al XIX-lea şi începutului de secol XX, relevantă pentru atmosfera ambientală specifică epocii, precum şi pentru diverse aspecte de viaţă cotidiană.

RESTITUIRI MAKSAY – o incursiune imaginară prin Galaţiul de altădată, spre atelierul renumiţilor fotografii George şi Jean Maksay (sf. sec. al XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX-lea), unde aparatura foto, obiecte specifice tehnicii fotografice din epocă, fotografii şi clişee din sticlă, documente personale sugerează aspecte ale tehnicii şi artei fotografice, precum şi atmosfera specifică cabinetului şi laboratorului foto.

A FOST ODATĂ … UN ARBITRU ROMÂN…… NICOLAE RAINEA – o repriză imaginară pe un stadion realizat în manieră expoziţională, coroborând obiecte şi distincţii obţinute pe parcursul unei vieţi dedicate fotbalului de către reputatul arbitru Nicolae Rainea.

LUMEA LUI B'ARG (expoziţie temporară)
Expoziţia cuprinde peste 100 de lucrări de artă plastică realizate de pictorul B'ARG (Ion Bărbulescu, 1887 - 1969), grupate pe cicluri de creaţie, reprezentând o frescă a societăţii româneşti din prima jumătate a sec. XX.