afis

EXPONATUL LUNII: VAS APARŢINÂND CULTURII GUMELNIŢA
DESCOPERIT ÎN PUNCTUL CĂTUŞA, GALAŢI, JUDEŢUL GALAŢI

 

                        Durata: 1 - 30 octombrie 2016;
                        Locul: secţia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi din str. Domnească, nr. 25;
                        Program de vizitare: miercuri - duminică, 1000 – 1800;
                        Comunicat de presă: .pdf;
                        Afiş: .jpg;

             Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, propune publicului gălăţean în luna octombrie a.c., în cadrul proiectului expoziţional Exponatul lunii, prezentarea unui bun muzeistic cu valoare deosebită din patrimoniul instituţiei: Vas aparţinând Culturii Gumelniţa descoperit în punctul Cătuşa, Galaţi, judeţul Galaţi.

             La începutul anilor `90, arheologul Mihalache Brudiu efectua o cercetare arheologică cu caracter preventiv în zona lacului Cătuşa.  Din informaţiile avute la dispoziţie, aşezarea eneolitică se află pe o terasă a lacului Cătuşa, în apropriere de Cartierul Dunărea.

             Din inventarul pieselor descoperite în acest sit se numără şi un artefact ceramic unic din punct de vedere morfologic, deoarece artizanul acestui vas a adăugat o parte suplimentară peste strachina biconică.

             Gradul înalt de îndemânare al olarului nu este suficient pentru a defini utilitatea acestui vas, chiar dacă aceasta nu pare să reflecte o producţie locală. Bazat pe originalitatea modelului şi pe minuţiozitatea cu care a fost creat, probabil, ne confruntăm cu un produs caracterizat printr-o puternică valoare simbolică. Acest artefact poate fi perceput ca o inovaţie, un act de dăruire sau de primire, desigur, totul trebuie privit la o scară mult mai mare.

             Micro-expoziţia, organizată de muzeograf Adrian Adamescu, poate fi vizitată la secţia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi din str. Domnească, nr. 25, în perioada 1 – 30 octombrie 2016, de miercuri până duminică, între orele 1000 – 1800.

 

Biroul Relaţii publice,
Nicoleta Gheorghe

 

PARTENERI
MEDIA:

  E cultura info presa galati Prin Galati Prin Galati Redescopera istoria Suntem ro 7 seri Galati-Braila info EST Litera 13