Imagini de la eveniment
Imagini de la eveniment.
Afisul expozitiei Decorarea orasului Galati de catre Generalul Berthelot

EXPONATUL LUNII: ALTAR VOTIV

 

                        Durata : 2 – 30 aprilie 2014;
                        Locul: secţia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, str. Domnească, nr. 25;
                        Program de vizitare: miercuri - duminică, 1000 – 1800;
                        Comunicat de presă: .pdf;
                        Afiş: .jpg;
                        Galerie foto : .pdf
                        Planşă explicativă: (.jpg);

            Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi derulează în acest an, în cadrul Programului de valorificare a patrimoniului cultural naţional, proiectul expoziţional Exponatul luniiproiect care vizează prezentarea unui bun muzeistic cu valoare deosebită din patrimoniul instituţiei.

             În luna aprilie, vizitatorii pot admira la secţia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi din str. Domnească, nr. 25, exponatul lunii: „ALTAR VOTIV”.

            Altarul votiv a fost descoperit de Vasile Pârvan în anul 1911, la Şendreni, în partea de nord-est a satului, unde se afla un cimitir de incineraţie cu urne lucrate manual. Datat în timpul domniei lui Marcus Aurelius (161 – 180 p. Chr.), altarul votiv atestă existenţa unei intense vieţi romane la gura Siretului la aproximativ 60 de ani de la cucerirea Daciei.

            Profilul superior al altarului este spart antrenând în lacună primul rând al inscripţiei:

[Her]CV[li] / VICTORI / L IVL(ius) IVLIA / NUS QVI ET / RVNDACIO / Q(uin)Q(uennalis) / EX VOTO PO / [s]VIT L(ocus) D(atus) EX DE(creto) OR(dinis)

„Lui Hercules Victor, L. Iulius Iulianus, zis şi Rundacio, a pus acest altar împlinind o făgăduinţă; locul a fost dat prin decretul ordinului”.

            „Altarul a fost închinat lui Hercules Victor de către magistratul locului, Lucius Iulius Iulianus, cunoscut ca Rundacio. Conform cercetărilor Emiliei Doruţiu – Boilă, acest signum face parte din categoria numelor geografice, indicând locul de naştere al purtătorului său; Rundacio derivă de la Ryndakos, fluviu din Asia Mică (Bithynia, teritoriul Turciei de astăzi)”.

            După părerea lui Ion T. Dragomir, „Rundacio trebuie să fi fost băştinaş romanizat”, porecla fiind de origine geto – tracă. Altarul, după opinia aceluiaşi istoric, „ne documentează procesul de romanizare, a populaţiei autohtone, începând cu vârfurile clasei stăpânitoare”.

            Micro-expoziţia poate fi vizitată în perioada 2 - 30 aprilie 2014, de miercuri până duminică, între orele 1000 – 1800.

            Organizator „Exponatul lunii: Altar votiv”: muzeograf Andreea Barboş.

 

Biroul Relaţii publice
Nicoleta Gheorghe