Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Domnească, nr. 25, telefon: 0236/460797, fax: 0336/819852, e-mail: muzeuistoriegalati@yahoo.com, solicită oferte de preţ pentru achiziţia de Servicii de pază, cod CPV 79713000-5, pentru următoarele obiective:
 1.            Pază Obiectiv: „Sediu  str. Domnească, nr. 25” situată în localitatea Galaţi, judeţul Galaţi;
 2.            Pază Obiectiv: Muzeul „Casa Cuza Vodă” situată în localitatea Galaţi, judeţul Galaţi;
 3.            Pază Obiectiv: Muzeul „Casa Colecţiilor” situată în localitatea Galaţi, judeţul Galaţi;
 4.            Pază Obiectiv: Casa „Hortensia Papadat Bengescu” situată in localitatea Iveşti, judetul Galaţi;
 5.            Pază Obiectiv: Casa Rurală „Ion Avram Dunăreanu” Suhurlui situată în localitatea Suhurlui, judeţul Galaţi;
 6.            Pază Obiectiv: Casa Memorială „Costache Negri” situată în localitatea Costache Negri, judeţul Galaţi.

     Achiziţia se va face prin Cerere de oferte.  Valoare estimată a achiziţiei este 413.000 lei fără TVA. Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

     Pentru mai multe detalii şi documentaţia aferentă achiziţiei ne puteţi contacta la adresa de e-mail: muzeuistoriegalati@yahoo.com sau pe fax: 0336/819852.

     Oferta originală se va depune la sediul Muzeului de Istorie, „Paul Păltănea” - Galati  până la data de  14.05.2013, orele 1600.