Afis

DOCUMENTARE ȘI CERCETARE ÎN EPOCA DIGITALĂ

                        Seminar științific : vineri, 18 februarie 2011, ora 1100
                        Locul : Muzeul „Casa Colecţiilor”, Galaţi, str. Eroilor nr. 64;
                        Program de vizitare : marți - duminică, 900 - 1700;
                        Comunicat de presă :.pdf
                        Invitație : .jpg
                        Afiș : .jpg


             Muzeul de Istorie Galați, vă invită, vineri, 18 februarie 2011, începând cu orele 1100, să luați parte la seminarul cu tema "Documentare și cercetare în epoca digitală".

             Subiectele abordate, vor face referire la activitatea de documentare și cercetare, în general, dar și la mijloacele digitale puse la dispoziție de Internet și modalitățile de eficientizare a activității cercetătorului modern.

             Scopul întâlnirii, constă în propunerea de noi tehnologii în vederea ușurării muncii de documentare și cercetare, cu precădere în domeniul generos al istoriei, fără a nega însă importanța eforturilor personale depuse de cercetători și specialiști.

             În perioada contemporană se pune foarte mare accent pe Internet. Dar, făcând abstracție de componenta electronică, se poate observa că există furnizori primari de informație credibilă din punct de vedere istoric, (universitățile, bibliotecile, teatrele, muzeele precum și alte instituții).

             Internetul aduce și aici câteva transformări benefice care, fără o popularizare în rândul cercetătorilor și al celor pasionați de istorie, nu își pot justifica existența, putând fi considerate prematur ineficiente.

Program

Echipa de proiect      

prof. Cristian Dragoș CĂLDĂRARU
Director, Muzeul de Istorie Galați

Alocuțiune introductivă

 

dr. Constantin ARDELEANU,
Lector univ. - Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
Universitatea "Dunărea de Jos" Galați

 

Cercetarea științifică și Internetul

 

prof. Letiția BURUIANĂ,
Director adjunct,
Biblioteca "V. A. Urechia", Galați

 

Promovarea documentarii si cercetarii prin intermediul publicatiilor actuale ale Bibliotecii "V. A. Urechia"

 

prof. Valentina ONEȚ,
Bibliotecar, responsabil colecții speciale,
Biblioteca "V. A. Urechia", Galați

 

Digitizarea fondului de carte veche și colecții speciale -priorități pentru lărgirea accesului la distanță

 

ing. Camelia TOPORAȘ,
Bibliotecar, șef serviciu referințe,
Biblioteca "V. A. Urechia", Galați

 

Instrumente moderne in sprijinul documentarii în Biblioteca
"V.A. Urechia"

 

ing. Silvia MATEI,
Bibliotecar, șef săli de lectură,
Biblioteca "V. A. Urechia", Galați

 

Împrumutul interbibliotecar de documente - un serviciu vechi în haine noi

 

ing. Mioara VONCILĂ,
Bibliotecar, șef serviciu bibliotecă,
Universitatea "Dunărea de Jos" Galați

 

Crearea unui depozit digital institutional la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galați în vederea creșterii vizibilității comunității academice