Afisul expozitiei Marturii arheologice recent descoperite pe teritoriul judetului Galati

Tradiţia biblică română în context european

 

                        Participant: Cerc. şt. dr. Dan Râpă-Buicliu;
                        Tema comunicării: Autori, cărţi biblice, patristice şi de cult (manuscrise şi tipărituri)
                                   (sec. IV -XVI) din „Bibliotheca ecclesiastica et litteraria dacoromana”;
                        Rezumat: română (.pdf), franceză (.pdf);
                        Durata: 22 - 23 aprilie 2010;
                        Locul: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ;
                        Program: italiană (.pdf);
                                      

            În comunicarea susţinută autorul propune o sinteză fundamentată pe o cercetare interdisciplinară privind scrierile biblice, teologico-patristice şi de cult (Manuscrise şi tipărituri), datând din perioada sec. al IV-lea - al XVI-lea, din patrimoniul cultural - istoric - literar - religios naţional, din perspectivă bibliografică şi bibliologică.

             Congresul a fost organizat de Institutul Român de Cultură şi Cercetări Umanistice din Veneţia şi de Centrul de Studii Biblico-Filologice Monumenta Linguae Dacoromanorum” de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu sprijinul Institutului Cultural Român din Bucureşti şi Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

Vasile Alexandrescu Urechia
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
(Veneţia, 22 aprilie 2010)
Vasile Alexandrescu Urechia

prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
dr. Ştefan Colceriu, Noul Colegiu European, Bucureşti;
dr. Corina Gabriela Badeliţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi ;
cerc. şt. dr. Dan Râpă Buicliu, Muzeul de Istorie Galaţi;
dr. Maria Joiţa, Director, Institutul Român de Cultură şi Cercetări Umanistice din Veneţia
                                            (Veneţia, 22 aprilie 2010)