Marea majoritate a materialului ceramic de factură grecească aflat în patrimoniu Muzeului de Istorie Galați face parte din ceea ce numim "colecția Dr. Alexandru Măcellariu", și provine în special din așezarea antică de la Bărboși, ce se afla pe moșia sa. Nu se exclude totuși ca o parte a pieselor să fi fost achiziționate de Dr. Al. Măcellariu din Grecia, pentru sporirea colecției, în una din desele sale călătorii întreprinse acolo.De vreme ce cercetările sistematice ori descoperirile fortuite contemporane din preajma Bărboșiului au pus în evidență o sumă de artefacte de factură grecească, nu poate fi pusă la îndoială existența în sudul Moldovei a unui punct comercial grecesc, prin care să fi fost vehiculate astfel de piese.
        Prezentăm în continuare două dintre cele mai reprezentative vase ceramice din colecția amintită:
1. Amforă attică cu reprezentări antropomorfe (0,320 m. înălțime x 0,200 m. diametru maxim). Este întreagă, foarte bine conservată, lucrată din pastă  fină de culoare gălbuie, având formă ovală. Pictura aplicată pe fondul roșu al vasului este realizată cu negru.
        În partea mediană sunt înfățișate două scene de luptă identice, reprezentând un luptător încadrat de doi tineri. Războinicul este redat alergând către dreapta (în schemă arhaică), privind în urmă; ține cu mâna stângă un scut rotund, iar cu dreapta, aruncă de la înălțimea capului o lance. Personajul este îmbrăcat într-un chiton scurt, pe cap poartă un coif specific atenian, iar la șold are o spadă. Tinerii care îl flanchează sunt identici; îmbrăcați în chitonuri lungi ce ajung până la glezne, poartă scuturi rotunde și câte o lance în mâna stângă. Întreg tabloul este retușat fin cu roșu și incizii, în special pentru a reda mai convingător veșmintele, coifurile și scuturile. Scena este mărginită în partea superioară de un chenar format din frunze de iederă, iar în cea inferioară de o dungă roșie, ce reprezintă solul. Din punct de vedere cronologic, având în vedere atât structura scenică și tipologia execuției în general, vasul prezentat se poate încadra în repertoriul monumentelor grecești din secolele VI a. Chr.
2. Lekythos cu reprezentări antropomorfe (0,145 m. înălțime x 0,065 m. diametru maxim). Este întreg, foarte bine conservat, lucrat din aceiași pastă fină, gălbuie. Vasul are formă cilindrică, fiind prevăzut cu o toartă. Din nou figurile negre sunt aplicate pe fondul de culoare roșie.
        În partea mediană, cea opusă toartei, este pictată o scenă de luptă, între doi războinici figurați cu coifuri, lănci și scuturi circulare, asistați de două personaje feminine cu baghete în mâini. Din nou iedera limitează decorul scenic. Solul este redat printr-o bandă circulară executată neuniform. Din punct de vedere cronologic, având în vedere atât structura scenică și tipologia execuției în general, vasul prezentat se poate încadra în repertoriul monumentelor grecești din secolele V a. Chr.
        Informații suplimentare despre aceste artefacte se pot găsi în revista PEUCE, IX, 1984, pp. 157-185, 565-584.