Sarcofag roman Sarcofag mithraic
        Sarcofagul ,,mithraic" a fost descoperit fortuit în luna iulie a anului 1867, la Galați, pe strada Lozoveni, numărul 70, în curtea locuitorului Dobre Radu. După informațiile descoperitorilor, acesta a fost identificat la o adâncime de 3,14 metri, foarte probabil în contextul unui tumul, dar plasat, în mod cert, într-o cameră funerară realizată din zid de piatră. Anterior descoperirii mormântul fusese jefuit - zidul de deasupra sicriului era spart, la fel și capacul acestuia, din care s-au găsit numai trei fragmente. Din inventarul funerar se mai păstrau, alături de resturile osteologice ale defunctului, 22 bucăți de os, găurite, ascuțite la un capăt și două piese mici, de foiță de aur. Timp de aproape un secol sarcofagul a fost expus în Grădina Publică, abia în anul 1956 intrând în patrimoniul Muzeului de Istorie Galați, unde se află și astăzi.
        Sarcofagul este realizat dintr-un singur bloc de calcar și în momentul descoperirii era așezat pe axa nord-sud. Cutia (arca, 2.40 x 0.93 x 0.83) este simplă, fără decorațiuni. Capacul (operculus, 0.97 x 0.41 x 0.41), realizat în formă de acoperiș ,,în două ape" este ornamentat cu sculpturi dispuse simetric pe acroterele sale. Capătul sudic este decorat central cu un taur încadrat de trei rozete, iar cel nordic printr-o reprezentare a unui cavaler, încadrat de aceleași rozete. Părțile laterale ale acroterelor sunt împodobite cu frontoane de temple, susținute de coloane.  Prezența cavalerului pe frontonul nordic nu constituie o reprezentare neobișnuită pe monumentele funerare. El poate fi corelat, de exemplu, cu eroizarea ecvestră (vezi Cavalerului Trac). Rozetele, fără îndoială, simboluri solare, alături de edicule și de taurul izolat din registrul sudic, ar putea susține ipoteza conform căreia cavalerul ar fi o reprezentare a zeului Mithras - Deus Sol Invictus, ceea ce ar explica și aplicarea sa în partea nordică.
        Mithras este cea mai importantă divinitate orientală pătrunsă în panteonul roman, cultul său fiind depășit doar de creștinism, căruia îi transferă o serie de elemente. Răspândirea largă pe care o cunoaște cultul mithraic (mithraismul) în intervalul secolelor II - III p. Chr. s-a datorat și asimilării cu cultul  Soarelui. Pe de altă parte, popularitatea divinității, în special în rândul militarilor cantonați pe limes se explică prin calitățile atribuite zeului: caracterul războinic mai ales, legat de credințele relative la soarta sufletului după moarte și posibilitatea mântuirii și reînvierii.
        Prezența acestui cult în sudul roman al Moldovei, în special la Bărboși, este bine documentată, și printr-un relief executat în marmură și două medalioane, pe care apare reprezentarea lui Mithras.
        Caracterul compozit al scenelor figurate pe capacul acestui sarcofag constituie o mărturie pentru cunoașterea credințelor din sudul Moldovei în secolele II - III p. Chr. Totodată, o privire generală asupra întregului ansamblu funerar - atât cât mai poate fi el reconstituit din descriere și planurile ridicate în momentul descoperirii, relevă importanța pe care o avea defunctul - desigur prin funcția pe care o deținea, în cadrul organizării politico-militare existente în cadrul territorium-ului roman de la Bărboși.
        Informații suplimentare despre acest artefact se găsesc în ARHEOLOGIA MOLDOVEI, VII, 1972, pp. 383-386.