"Hora de la Berești" Hora de la Berești

        "Hora de la Berești" a fost descoperită în anul 1981, în așezarea eneolitică, specifică culturii Cucuteni, faza A, de pe teritoriul orașului Berești, punctul "Dealul Bulgarului", sub ruinele unei locuințe de suprafață.
        Vasul-suport este lucrat din pastă de culoare cărămizie, are formă cilindrică, fiind finisat în partea superioară sub forma unei fructiere evazate, ce depășește cu mult circumferința piciorului. Partea inferioară a suportului este formată din patru siluete feminine, prinse în horă și lipite între ele în zona umerilor și a picioarelor, într-o poziție dorsală. Cele patru mari deschideri ovale dintre siluetele figurinelor, sunt prevăzute în partea superioară cu unghiuri drepte, cu vârfurile dispuse în jos, simbolizând prinderea mâinilor în horă. Vasul are o înălțime de 0,180 m. și diametrul de 0,205 în partea inferioară.
        Importanța excepțională a acestui artefact este dată, dincolo de calitățile sale documentar-științifice, și de faptul că este singura piesă păstrată aproape integral. Vasul suport de la Berești este considerat a fi cel de-al doilea exemplar întregibil, după cel de la Frumușica, prevăzut cu șase siluete feminine. Din aceste considerente, artefactul a fost propus de către specialiștii Muzeului de Istorie spre clasificare în categoria tezaur.
        Fără îndoială, aceste reprezentări antropomorfe codifică anumite aspecte ale vieții magico-religioase specifice membrilor comunității care le-a creat. Astfel de reprezentări plastice sunt de fapt dovada existenței unor dansuri rituale efectuate în cadrul unui ceremonial complex, legat cel mai probabil de depunerea ofrandelor. 
        Din punct de vedere al cronologiei relative, având în vedere și alte analogii specifice culturii Cucuteni, crearea acestui vas-suport poate fi plasată în intervalul 4000 - 3300 a. Chr.
        Informații suplimentare despre acest artefact se pot găsi în REVISTA MUZEELOR și MONUMENTELOR, 8, 1983, pp. 65-70.