Cavalerii danubieni Cavalerii danubieni

        Tăblița votivă pentagonală (0,160 x 0,185 x 0,020 m.), din marmură albă, reprezentând Cavalerii danubieni, a fost identificată fortuit în anul 1962 cu prilejul unei periegeze efectuate în incinta fortificațiilor romane de la Bărboși.
        Starea de conservare a piesei este relativ bună. Colțul din stânga jos a fost spart în timpul descoperirii. Iconografia este împărțită în două registre inegale: a) r. superior, de formă triunghiulară prezintă o triadă simbolică - o femeie încadrată de doi bărbați, în lateral sunt conturate figurile personificate ale unor divinități astrale - Sol (stânga) și Luna (dreapta). Deasupra acestor reprezentări - toate bust - apare o acvilă cu aripile întinse; b) r. inferior, rectangular, este dominat de figura centrală a unei zeități feminine, având în față trepiedul ritual pe care se află un pește. Zeița este flancată de doi Cavaleri danubieni, călare, reprezentați din profil. Ambii sunt însoțiți de câte un personaj pedestru, iar la picioarele cailor sunt redați câte doi oameni, întinși la pământ. În partea dreaptă, ar mai fi de menționat prezența unei forme ilizibile, poate un cap de berbec.
         În ceea ce privește denumirea de ,,Cavaleri danubieni" aceasta este atribuită unor vechi divinități de origine geto-dacică, cu teonime preromane necunoscute. Descoperirea unui număr mare de reprezentări culturale (cca. 300), similare celei la care ne referim, răspândite preponderent în provinciile romane dunărene, și cercetarea lor sistematică a dus la eliminarea succesivă a identificărilor anterioare (Cabiri, Dioscuri, Cavalerul trac, Sabazios, Cavaleri traco-mithriaci) și la evidențierea elementelor ce sprijină ipoteza că aceste monumente ilustrează culte de origine geto-dacică, fără îndoială dedublate cu anumite atribute specifice sincretismului religios din secolele II - III p. Chr. Ca și în cazul nostru majoritatea acestor artefacte au figurată în partea centrală triada divină și cei doi cavaleri războinici. Cavalerii, reprezentați cu inamicii lor sub copitele cailor, simbolizează dobândirea unei victorii cosmice împotriva forțelor răului și întunericului, reușită răsplătită de Marea Zeiță. Simbolurile și scenele conexe atestă caracterul universal (celest, terestru și subpământean) al divinității și domeniile în care acesta își exercită atributele, și indică existența unui cult cu mistere. În acest context, personajele adiacente cavalerilor - acoliții, ar reprezenta ritul inițierii, moment tratat plastic și în registrul inferior, prin redarea gradului de inițiere (1. aries-"berbec";2. miles-"soldat";și 3. leo-"leu").
        Prezența acestui relief la Bărboși, marchează punctul de maximă extindere spre est a ariei de răspândire a reprezentărilor Cavalerilor danubieni, artefactul gălățean completând așadar repertoriul monumentelor dedicate acestor divinități războinice. Totodată nu este exclus ca acest altar votiv să fie de proveniență locală, fiind vorba despre o placă de marmură refolosită. Astfel, dincolo de importanța iconografică, piesa pune în valoare prezența în spațiul roman din sudul Moldovei a autohtonilor, atestați de altfel și de alte categorii de izvoare. Acestea sunt o parte din considerentele pentru care, artefactul a fost propus de către specialiștii Muzeului de Istorie spre clasificare în categoria tezaur.
        Informații bibliografice suplimentare despre acest artefact se regăsesc în revista Muzeului de Istorie Galați - DANUBIUS, IV, 1970, pp. 123-131.