Amforă attică cu reprezentări antropomorfe Amfora attica
        Dimensiuni: înălțime 0,320 m.; diametru maxim 0,200 m.
        Este întreagă, foarte bine conservată, lucrată din pastă  fină de culoare gălbuie, având formă ovală. Pictura aplicată pe fondul roșu al vasului este realizată cu negru.
În partea mediană sunt înfățișate două scene de luptă identice, reprezentând un luptător încadrat de doi tineri. Războinicul este redat alergând către dreapta (în schemă arhaică), privind în urmă; ține cu mâna stângă un scut rotund, iar cu dreapta, aruncă de la înălțimea capului o lance. Personajul este îmbrăcat într-un chiton scurt, pe cap poartă un coif specific atenian, iar la șold are o spadă. Tinerii care îl flanchează sunt identici; îmbrăcați în chitonuri lungi ce ajung până la glezne, poartă scuturi rotunde și câte o lance în mâna stângă. Întreg tabloul este retușat fin cu roșu și incizii, în special pentru a reda mai convingător veșmintele, coifurile și scuturile. Scena este mărginită în partea superioară de un chenar format din frunze de iederă, iar în cea inferioară de o dungă roșie, ce reprezintă solul. Din punct de vedere cronologic, având în vedere atât structura scenică și tipologia execuției în general, vasul prezentat se poate încadra în repertoriul monumentelor grecești din secolele VI a. Chr.