ACHIZIŢIE SERVICII PAZĂ, MONITORIZARE ŞI INTERVENŢIE


           Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi doreşte să achiziţioneze servicii de pază, monitorizare şi intervenţie pentru următoarele secţii:

                             ■ Str. Al. I. Cuza nr. 80, Galaţi;
                             ■ Str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi;
                             ■ Localitatea Costache Negri, Galaţi;
                             ■ Localitatea Suhurlui, Galaţi;
                             ■ Localitatea Iveşti, Galaţi.

           Serviciile de pază, monitorizare şi intervenţie se vor achiziţiona pentru un număr maxim de 19.656 ore. (4 posturi cu 4.368 ore/1 post de pază, în cazul unui program de 24 ore şi 1 post cu 2.184 ore/1 post de pază, în cazul unui program de 12 ore) pentru perioada 01.10.2018-31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii contractului pe perioada 01.01.2019 – 31.03.2019.

                             Documentaţie de atribuire (.pdf)

                             Formulare în format editabil (.doc)

24 august 2018
                             Solicitare de clarificare (.pdf)

31 august 2018
                             Anunţ de atribuire(.pdf)

27 septembrie 2018

ANUNŢ DE ATRIBUIRE


           Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi intenţionează să achiziţioneze Lucrări de instalaţii de încalzire centrală la secţia Lapidarium a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi prin achiziţie directă. Pentru mai multe informaţii, se poate consulta documentaţia alăturată.

           Documentaţie de atribuire

11 septembrie 2017ANUNŢ DE ATRIBUIRE


           Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi organizează procedura de atribuire a contractului de Servicii de pază, monitorizare şi intervenţie pentru secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi în conformitate cu Legea nr. 98/2016 şi a Normelor procedurale interne privind procedura simplificată proprie.

           Data limită de depunere a ofertelor este 19 septembrie 2017, ora 1000. Procedura se va desfăşura conform documentaţiei de atribuire.

           Documentaţie de atribuire

           Clarificare

           Clarificare 2

7 septembrie 2017