Logo Proiect IMDA DanubiOs
Logo Administrarea Fondului Cultural National
DIGITIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL MOBIL AL MUZEULUI DE ISTORIE GALAŢI.
COLECŢIA DE ARTEFACTE ENEOLITICE DIN MATERII DURE ANIMALE
PROIECT FINANŢAT DE ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL